Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
Autor: Ing. Eduard Obert
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou rôznych kŕmnych systémov, kde okrem najčastejšie používaných miešacích kŕmnych vozov patria aj stacionárne zariadenia na kŕmenie v podobe žľabových a nadžľabových dopravníkov, alebo aj systémy individuálneho dávkovanie jadrových kŕmnych zmesí vo forme automatických kŕmnych boxov. Táto práca sa zameriava hlavne na miešacie kŕmne vozy. Sú to viacúčelové stroje, ktoré možno použiť na viacero technologických operácií, kde okrem primárneho miešania a zakladania kŕmnej dávky patrí napríklad aj podstielanie. Konštrukčným vyhotovením sa líšia v rôznych aspektoch, ako napríklad spôsobom naberania krmiva do korby, miešacím ústrojenstvom, pripojením k energetickému prostriedku a tak podobne. Výber toho správneho kŕmneho voza závisí nielen od jeho konštrukčného vyhotovenia, ale hlavne od jeho schopnosti kvalitne pomiešať krmivo, aby nedochádzalo k separovaniu krmiva kŕmenými zvieratami. Z toho dôvodu sa vlastná práca zameriava práve na miešaciu schopnosť testovaného kŕmneho voza, ktorá je overovaná na základe porovnávania sušiny odobratého založeného krmiva so sušinou komponentov nadávkovaných do kŕmneho voza pred jeho premiešaním. Z testovania miešacieho kŕmneho voza Strautmann Verti-Mix 951 vyplynulo, že pri odobratých vzrokách nedošlo k prekročeniu odchýlky o 10 % od priemernej sušiny naloženého krmiva. Maximálna odchýlka bola 3,76 %. To znamená, že testovaný kŕmny voz splnil požiadavku spoločnosti DLG.
Kľúčové slová:kŕmne systémy, miešacia schopnosť, miešací kŕmny voz, hovädzí dobytok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene