Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza kvality dojenia spracovaním elektronicky získaných informácií
Autor: Ing. Miloš Martiška
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Zajac
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza kvality dojenia spracovaním elektronicky získaných informácií
Abstrakt:Práca prezentuje význam pravidelnej analýzy kvality procesu dojenia na základe elektronicky získaných informácií ako nevyhnutného predpokladu pre zvyšovanie efektivity procesu dojenia. Prvá časť popisuje faktory, ovplyvňujúce dojenie, parametre kvality dojenia a význam automatizovaného zberu údajov. Cieľom diplomovej práce je analyzovať kvalitu dojenia v súvislosti so zavádzaním zmien v postupoch pri dojení, zmien nastavenia parametrov dojacieho zariadenia a zmien komponentov dojacieho zariadenia spracovaním elektronicky získaných informácií. Taktiež poukazuje na význam optimalizovania technických parametrov dojacích zariadení a pracovných postupov pri dojení. Práca dokumentuje význam pravidelného sledovania vybraných parametrov v elektronicky získaných sumárnych správach z dojenia za účelom kontroly dodržiavania optimálnych pracovných postupov. V druhej časti boli pre analýzu vybrané štyri rôzne farmy, na každej z nich bola realizovaná jedna zmena, a to zmena typu ceckovej gumy, zmena pulzácie, zmena postupov pri dojení a zmena nastavenia kritického prietoku automatického ukončovania dojenia (AUD). V závere práce sú prezentované výsledky skúmania a vyslovujú sa odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:analýza kvality dojenia, automatické ukončovanie dojenia, prevádzka dojárne

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene