Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The latest pigs feeding systems at home and abroad.
Written by (author): Ing. Viktor Hanák
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Botto, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Najnovšie systémy kŕmenia ošípaných u nás a v zahraničí
Summary:Voľba systému kŕmenia závisí prevažne od týchto parametrov : od kŕmnych komponentov, konzistencie krmiva, kategórie ošípaných a od iných možností chovateľa. Dôležitou požiadavkou pri kŕmení je zabezpečiť pre každé zviera dostatočný priestor na nerušený príjem krmiva-- welfare. Všetky ošípané musia mať každý deň vhodný prístup k výživnej a hygienickej kŕmnej dávke, ktorá zodpovedá ich fyziologickým a biologickým potrebám, dosahovanej produkcii a zabezpečuje plné zdravie. V poslednom období sa modernizačné kroky asi najviac odzrkadlili v procesoch kŕmenia. Tradičné systémy kŕmenia kŕmnymi vozíkmi boli a sú najčastejšie nahradzované potrubnými systémami pre prípravu a distribúciu tekutých krmív s využitím elektroniky a počítačových systémov.
Key words:Systém, Kŕmenie, Ošípané

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited