Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of automated milking system for cows
Written by (author): Ing. Jakub Kozaňák
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Obžera
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
Summary:Spotreba mlieka ktorá rastie každým rokom a s tým pravdaže aj spotreba mliečnych výrobkov zväčšuje aj kvalitatívne a kvantitatívne nároky na dojenie. Za účelom zvýšenia produkcie mlieka s tým súvisia aj vyššie požiadavky na dojnice, zlepšujú sa podmienky pre chov a zlepšujú sa taktiež aj produktivita práce. Riešenie by sa dalo nájsť v používaní dojacích robotov. Moja práca je zložená z komplexného spracovania poznatkov o používaní dojacieho robota a poukazuje na základné podmienky pre zavedenie úplnej automatizácie pri dojení ktoré boli zistené z doterajších skúsenosti na Slovensku a v Európe. Taktiež poukazuje na fakt, že na Slovensku je teraz používanie dojacích robotov vymedzené len na typ Lely Astronaut, pričom v Európe sa používajú rôzne druhy dojacích robotov. Analyzuje taktiež hlavné dôvody a predpoklady, pre ktoré sa rozhoduje podnik keď prechádza z konvenčného dojenia, na automatizované dojenie.
Key words:dojnica, automatizované systémy, dojárenský robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited