Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
Autor: Ing. Jakub Kozaňák
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Obžera
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
Abstrakt:Spotreba mlieka ktorá rastie každým rokom a s tým pravdaže aj spotreba mliečnych výrobkov zväčšuje aj kvalitatívne a kvantitatívne nároky na dojenie. Za účelom zvýšenia produkcie mlieka s tým súvisia aj vyššie požiadavky na dojnice, zlepšujú sa podmienky pre chov a zlepšujú sa taktiež aj produktivita práce. Riešenie by sa dalo nájsť v používaní dojacích robotov. Moja práca je zložená z komplexného spracovania poznatkov o používaní dojacieho robota a poukazuje na základné podmienky pre zavedenie úplnej automatizácie pri dojení ktoré boli zistené z doterajších skúsenosti na Slovensku a v Európe. Taktiež poukazuje na fakt, že na Slovensku je teraz používanie dojacích robotov vymedzené len na typ Lely Astronaut, pričom v Európe sa používajú rôzne druhy dojacích robotov. Analyzuje taktiež hlavné dôvody a predpoklady, pre ktoré sa rozhoduje podnik keď prechádza z konvenčného dojenia, na automatizované dojenie.
Kľúčové slová:dojnica, automatizované systémy, dojárenský robot

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene