Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
Lesson               Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Technological systems of milk processing
Written by (author):
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Pavol Tóth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technologické systémy spracovania mlieka
Summary:
Bakalárska práca obsahuje súhrn dostupných poznatkov o technológii spracovnia mlieka od začiatku teda od dojnice až po výsledný produkt, či už je to mlieko alebo rôzne mliečne výrobky. Prvá časť je venovaná spotrebe a produkcii mlieka na Slovensku a charakteristike mlieka : jeho tvorbe, zloženiu a vlasností. Ďalšia, hlavná časť je venovaný zvozu a spracovaniu mlieka. V časti spracovania mlieka sa zaoberám čistením mlieka, predlžovaniu trvanlivosti mlieka, či už je to mechanicky, chemicky, fyzikálne alebo biochemicky s rôznymi systémami spracovania. Do tejto časti parí aj homogenizácia mlieka, ktorá ve potrebná hlavne pri výrobe mliečnych výrobkov. Posledná časť je venovaná mliečnym výrobkom, hlavne ich základnou charakteristikou. Taktiež do poslednej časti parí záver, kde som zhrnul výsledky, ku ktorým som dospel pri vypracovaní tejto bakalárskej práce.
Key words:
Spracovanie mlieka, charakteristika mlieka, mliekarenský priemyseľ, mliečne výrobky, mlieko, ošetrenie mlieka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited