Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technologické systémy spracovania mlieka
Autor: Ing. Matej Vitek
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technologické systémy spracovania mlieka
Abstrakt:Bakalárska práca obsahuje súhrn dostupných poznatkov o technológii spracovnia mlieka od začiatku teda od dojnice až po výsledný produkt, či už je to mlieko alebo rôzne mliečne výrobky. Prvá časť je venovaná spotrebe a produkcii mlieka na Slovensku a charakteristike mlieka : jeho tvorbe, zloženiu a vlasností. Ďalšia, hlavná časť je venovaný zvozu a spracovaniu mlieka. V časti spracovania mlieka sa zaoberám čistením mlieka, predlžovaniu trvanlivosti mlieka, či už je to mechanicky, chemicky, fyzikálne alebo biochemicky s rôznymi systémami spracovania. Do tejto časti parí aj homogenizácia mlieka, ktorá ve potrebná hlavne pri výrobe mliečnych výrobkov. Posledná časť je venovaná mliečnym výrobkom, hlavne ich základnou charakteristikou. Taktiež do poslednej časti parí záver, kde som zhrnul výsledky, ku ktorým som dospel pri vypracovaní tejto bakalárskej práce.
Kľúčové slová:Spracovanie mlieka, charakteristika mlieka, mliekarenský priemyseľ, mliečne výrobky, mlieko, ošetrenie mlieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene