Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of technological systems of feeding pigs in selected farm
Written by (author): Ing. Jana Mrvová
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Dohál
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
Summary:Cieľom diplomovej práce je zistiť návratnosť investícií na inštaláciu zdvojeného kŕmneho systému do objektu predvýkrmu ošípaných PŠD Krakovany- Stráže. Okrem tohto hlavného cieľu boli spracované aj čiastkové ciele, ktoré nám z neho vyplynuli a to:  Charakteristika súčasného stavu kŕmenia v predvýkrme;  Analýza nákladov na krmivá v predvýkrme za rok, mesiac, resp. na kus,  Zistenie výšky nákladov na dobudovanie druhej linky v predvýkrme;  Zistenie technologických nákladov na dobudovanie zdvojenej kŕmnej linky;  Analýza spotreby krmív v predvýkrme pri použití jednej kŕmnej zmesi;  Analýza spotreby krmív v predvýkrme pri použití dvoch kŕmnych zmesí. V prvej časti sme uviedli charakteristiku kŕmnych technológií a druhov kŕmnych systémov jednotlivých kategórií v chove ošípaných. Následne sme zadefinovali súčasný stav technologického vybavenia kŕmenia prasiatok v predvýkrme na farme Krakovany --Stráže. V hlavnej časti diplomovej práce sme porovnali spotrebu krmiva, rastové parametre, hmotnosť prasiatok pri vyskladnení - ukončení fázy predvýkrmu pri použití tzv. trojfázovej výživy. V poslednej časti sme vyhodnotili návratnosť investícií na dobudovanie druhej kŕmnej linky, ktorá je nevyhnutná na optimalizáciu prísunu živín a vyššiu ekonomickú efektívnosť odchovu prasiatok vo fáze od odstavu (cca 7 kg hmotnosti) do vyskladnenia (cca 28 kg hmotnosti).
Key words:náklady, kŕmna zmes, kŕmna linka, analýza, predvýkrm

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited