Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
Autor: Ing. Jana Mrvová
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Dohál
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť návratnosť investícií na inštaláciu zdvojeného kŕmneho systému do objektu predvýkrmu ošípaných PŠD Krakovany- Stráže. Okrem tohto hlavného cieľu boli spracované aj čiastkové ciele, ktoré nám z neho vyplynuli a to:  Charakteristika súčasného stavu kŕmenia v predvýkrme;  Analýza nákladov na krmivá v predvýkrme za rok, mesiac, resp. na kus,  Zistenie výšky nákladov na dobudovanie druhej linky v predvýkrme;  Zistenie technologických nákladov na dobudovanie zdvojenej kŕmnej linky;  Analýza spotreby krmív v predvýkrme pri použití jednej kŕmnej zmesi;  Analýza spotreby krmív v predvýkrme pri použití dvoch kŕmnych zmesí. V prvej časti sme uviedli charakteristiku kŕmnych technológií a druhov kŕmnych systémov jednotlivých kategórií v chove ošípaných. Následne sme zadefinovali súčasný stav technologického vybavenia kŕmenia prasiatok v predvýkrme na farme Krakovany --Stráže. V hlavnej časti diplomovej práce sme porovnali spotrebu krmiva, rastové parametre, hmotnosť prasiatok pri vyskladnení - ukončení fázy predvýkrmu pri použití tzv. trojfázovej výživy. V poslednej časti sme vyhodnotili návratnosť investícií na dobudovanie druhej kŕmnej linky, ktorá je nevyhnutná na optimalizáciu prísunu živín a vyššiu ekonomickú efektívnosť odchovu prasiatok vo fáze od odstavu (cca 7 kg hmotnosti) do vyskladnenia (cca 28 kg hmotnosti).
Kľúčové slová:náklady, kŕmna zmes, kŕmna linka, analýza, predvýkrm

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene