Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the technology condition on farms for cattle farming in a selected region of Slovakia
Written by (author): Ing. Ondrej Greguš
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. František Kulla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
Summary:GREGUŠ, Ondrej: Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska. Bakalárska práca. Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, Technická fakulta slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vedúci bakalárskej práce prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Nitra 2016. Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať stav techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka v o vybranom regióne, ktorým je región Kysuce. V tejto bakalárskej práci sa jedná o farmy v obciach Rudina a Raková. Problematika je v tejto bakalárskej práci je spracovaná za teoretických poznatkov, ktorej vedomosti boli využité na analýzu fariem vo vybranom regióne Slovenska v praktickej časti. V závere sme dospeli k zisteniu, že na farmách sa robia kroky pre zmodernizovanie objektov chovu na zlepšenie welfare hovädzieho dobytka.
Key words:napájanie, dojárne, chov hovädzieho dobytka, ustajnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited