Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technická analýza kvality procesu dojenia
Autor: Ing. Miloš Martiška
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Zajac
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technická analýza kvality procesu dojenia
Abstrakt:MARTIŠKA, Miloš: Technická analýza kvality procesu dojenia. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta, Katedra výrobnej techniky. Školiteľ: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár, 45 s. Práca prezentuje význam technickej analýzy kvality procesu dojenia ako kľúčový faktor priamo determinujúci jeho efektivitu. Popisuje jednotlivé zložky tohto procesu, ktorými sú dojacie zariadenie a pracovný postup pri dojení. Vyzdvihuje spoluprácu týchto zložiek pri produkcii akostného mlieka a udržiavaní zvierat v dobrej zdravotnej kondícii. Zdôrazňuje význam prevádzkovej spoľahlivosti dojacej techniky a jej optimálne nastavenie pre fyziologické potreby a zdravotný stav dojníc. V prvej časti sa venujeme potrebe osvojenia si odbornej terminológie a dodržiavaniu technických noriem pri návrhu a používaní dojacieho zariadenia. Popisujeme v nej rozdelenie dojacích zariadení s uvedením hlavných častí. Ďalšia časť je venovaná biologicko-technickým základom a princípom strojového dojenia, ktoré sú primárnymi požiadavkami na zvládnutie návrhu optimálneho pracovného postupu dojenia. Uvádzame v nej príklad takéhoto postupu pre rybinovú alebo paralelnú dojáreň. Záverečná časť ponúka využívanie prvkov automatizácie v dojacích zariadeniach, člení a popisuje technickú analýzu kvality procesu dojenia, v bodoch rieši merania vykonávané počas biotechnickej kontroly a interpretuje možnosti diagnostických správ z priebehu dojenia.
Kľúčové slová:technická analýza, proces dojenia, dojacie zariadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene