Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of solar car power charger for electric vehicle
Written by (author): Ing. Marek Moravčík
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh solárnej nabíjačky pre elektrický automobil
Summary:Bakalárska práca pojednáva o návrhu komponentov konštrukcie solárnej autonabíjačky, ktorá nabíja elektrický automobil počas jeho prítomnosti. Počas neprítomnosti elektromobilu, ukladá energiu do akumulátorov, prípadne dodáva elektrickú energiu do rodinného domu. V prípade nadbytku elektrickej energie ju dodáva do rozvodnej siete. Tým znižuje náklady na nabíjanie automobilu vo večerných hodinách, kedy sa el. prúd nevyrába v tejto solárnej nabíjačke. Zároveň chráni automobil pred priamym slnečným žiarením a poveternostnými podmienkami z dôvodu umiestnenia slnečných kolektorov nad automobilom na streche konštrukcie.
Key words:Grind-on systém, Elektrické auto, Obnoviteľné zdroje energie, Solárna energia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited