Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Enhancement biogas production at sewage plant
Written by (author): Ing. Marek Vicena
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie bioplynu v čističkách odpadových vôd
Summary:Úvod práce je venovaný potenciálu a rôznorodosti využitia energií, ktoré by inak boli nevyužité. Prvá časť obsahuje prehľad o súčasných moderných a najpoužívanejších spôsoboch čistenia odpadových vôd a získavania bioplynu. Ďalej sa zaoberá najznámejšími technológiami na čistenie odpadových vôd. Tieto jednotlivé spôsoby čistenia vôd majú svoje výhody, ale aj nevýhody, ktoré je nutné zohľadniť pri projektovaní čističky odpadových vôd. Vo výsledkoch svojej práce zhodnocujem produkciu a využitie bioplynu v konkrétnej čističke odpadových vôd a zároveň riešim problém nadmernej tvorby kalovej peny v dosadzovacích nádržiach.
Key words:kal, čistička odpadových vôd, bioplyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited