Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Conditions for application of fully automated (robotic) milking systems
Written by (author): Ing. Lucia Korgová
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:
Ing. Ondrej Otočka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť parametre priebehu dojenia na plnoautomatizovanom dojacom zariadení na PD Očová. V práci bol analyzovaný možný rozdielny vplyv robotického dojenia na prvôstky a dojnice na ďalších laktáciách. Získali a spracovali sa údaje o počte dojení a veľkosti nádoja, dobe dojenia a čase rozdojenia, priemerné časy dojenia jednotlivých štvrtí, dennej dojivosti v závislosti na počte dojení, počet pokusov o nasadenie ceckových nástrčiek, počet neúspešných dojení a intenzita návštev v priebehu dňa. Sledovanie trvalo 24 hodín a získané výsledky boli porovnané podľa poradia laktácie dojníc. V priebehu pozorovania bola zistená priemerná doba dojenia prvôstok 4 minúty 45 sekúnd, u dojníc na ďalších laktáciách 4 minúty 58 sekúnd. Doba medzi dojeniami činila pri prvôstkach dojených 2x denne 12 hodín 12 minút a u dojníc dojených 3x denne 8 hodín. U dojníc na ďalších laktáciách dojených 2x denne bola zistená priemerná doba medzi dojeniami 11 hodín 26 minút a u dojených 3x denne 7 hodín 29 sekúnd. Dojivosť na jedno dojenie bola u prvôstok 11,91 kg a u starších dojníc 13,66 kg. Priemerná denná úžitkovosť prvôstok 33,2 kg a starších dojníc 35,88 kg. Priemerný počet dojení za deň činil u prvôstok 2,85 a u starších dojníc 2,73. Návštevnosť dojacieho robota v priebehu dňa dosahovala najnižšie hodnoty medzi 06. - 07. hodinou a najviac návštev absolvovali dojnice v čase medzi 09. - 10. hodinou. Ďalšia časť práce sa zaoberala získanými poznatkami dlhodobých užívateľov plnoautomatizovaných dojacích zariadení v Českej republike. Celkový vplyv plnoautomatizovaného systému dojenia na dojnice možno posúdiť veľmi kladne. Bolo preukázané, že existuje súvislosť medzi mliečnou úžitkovosťou a počtom dojení v priebehu dňa. Dojací robot negatívne neovplyvňuje parametre úžitkovosti v porovnaní s konvenčným systémom dojenia. Na základe poznatkov, ktoré sme získali od chovateľov možno konštatovať, že vzhľadom na welfare dojníc možno hodnotiť túto metódu dojenia ako jednu z najlepších. Umožňuje slobodný pohyb dojniciam podľa ich aktivít po celý deň a podporuje uspokojovanie ich životných potrieb. Výrazne sa tak zvyšuje úroveň manažmentu stáda.
Key words:
mliečna úžitkovosť, plnoautomatizované systémy dojenia, dojnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited