Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikační číslo: 1194
Univerzitní e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
Autor: Ing. Lucia Korgová
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Otočka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť parametre priebehu dojenia na plnoautomatizovanom dojacom zariadení na PD Očová. V práci bol analyzovaný možný rozdielny vplyv robotického dojenia na prvôstky a dojnice na ďalších laktáciách. Získali a spracovali sa údaje o počte dojení a veľkosti nádoja, dobe dojenia a čase rozdojenia, priemerné časy dojenia jednotlivých štvrtí, dennej dojivosti v závislosti na počte dojení, počet pokusov o nasadenie ceckových nástrčiek, počet neúspešných dojení a intenzita návštev v priebehu dňa. Sledovanie trvalo 24 hodín a získané výsledky boli porovnané podľa poradia laktácie dojníc. V priebehu pozorovania bola zistená priemerná doba dojenia prvôstok 4 minúty 45 sekúnd, u dojníc na ďalších laktáciách 4 minúty 58 sekúnd. Doba medzi dojeniami činila pri prvôstkach dojených 2x denne 12 hodín 12 minút a u dojníc dojených 3x denne 8 hodín. U dojníc na ďalších laktáciách dojených 2x denne bola zistená priemerná doba medzi dojeniami 11 hodín 26 minút a u dojených 3x denne 7 hodín 29 sekúnd. Dojivosť na jedno dojenie bola u prvôstok 11,91 kg a u starších dojníc 13,66 kg. Priemerná denná úžitkovosť prvôstok 33,2 kg a starších dojníc 35,88 kg. Priemerný počet dojení za deň činil u prvôstok 2,85 a u starších dojníc 2,73. Návštevnosť dojacieho robota v priebehu dňa dosahovala najnižšie hodnoty medzi 06. - 07. hodinou a najviac návštev absolvovali dojnice v čase medzi 09. - 10. hodinou. Ďalšia časť práce sa zaoberala získanými poznatkami dlhodobých užívateľov plnoautomatizovaných dojacích zariadení v Českej republike. Celkový vplyv plnoautomatizovaného systému dojenia na dojnice možno posúdiť veľmi kladne. Bolo preukázané, že existuje súvislosť medzi mliečnou úžitkovosťou a počtom dojení v priebehu dňa. Dojací robot negatívne neovplyvňuje parametre úžitkovosti v porovnaní s konvenčným systémom dojenia. Na základe poznatkov, ktoré sme získali od chovateľov možno konštatovať, že vzhľadom na welfare dojníc možno hodnotiť túto metódu dojenia ako jednu z najlepších. Umožňuje slobodný pohyb dojniciam podľa ich aktivít po celý deň a podporuje uspokojovanie ich životných potrieb. Výrazne sa tak zvyšuje úroveň manažmentu stáda.
Klíčová slova:mliečna úžitkovosť, plnoautomatizované systémy dojenia, dojnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně