Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty                    
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
Autor:
Ing. Lucia Korgová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ondrej Otočka
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť parametre priebehu dojenia na plnoautomatizovanom dojacom zariadení na PD Očová. V práci bol analyzovaný možný rozdielny vplyv robotického dojenia na prvôstky a dojnice na ďalších laktáciách. Získali a spracovali sa údaje o počte dojení a veľkosti nádoja, dobe dojenia a čase rozdojenia, priemerné časy dojenia jednotlivých štvrtí, dennej dojivosti v závislosti na počte dojení, počet pokusov o nasadenie ceckových nástrčiek, počet neúspešných dojení a intenzita návštev v priebehu dňa. Sledovanie trvalo 24 hodín a získané výsledky boli porovnané podľa poradia laktácie dojníc. V priebehu pozorovania bola zistená priemerná doba dojenia prvôstok 4 minúty 45 sekúnd, u dojníc na ďalších laktáciách 4 minúty 58 sekúnd. Doba medzi dojeniami činila pri prvôstkach dojených 2x denne 12 hodín 12 minút a u dojníc dojených 3x denne 8 hodín. U dojníc na ďalších laktáciách dojených 2x denne bola zistená priemerná doba medzi dojeniami 11 hodín 26 minút a u dojených 3x denne 7 hodín 29 sekúnd. Dojivosť na jedno dojenie bola u prvôstok 11,91 kg a u starších dojníc 13,66 kg. Priemerná denná úžitkovosť prvôstok 33,2 kg a starších dojníc 35,88 kg. Priemerný počet dojení za deň činil u prvôstok 2,85 a u starších dojníc 2,73. Návštevnosť dojacieho robota v priebehu dňa dosahovala najnižšie hodnoty medzi 06. - 07. hodinou a najviac návštev absolvovali dojnice v čase medzi 09. - 10. hodinou. Ďalšia časť práce sa zaoberala získanými poznatkami dlhodobých užívateľov plnoautomatizovaných dojacích zariadení v Českej republike. Celkový vplyv plnoautomatizovaného systému dojenia na dojnice možno posúdiť veľmi kladne. Bolo preukázané, že existuje súvislosť medzi mliečnou úžitkovosťou a počtom dojení v priebehu dňa. Dojací robot negatívne neovplyvňuje parametre úžitkovosti v porovnaní s konvenčným systémom dojenia. Na základe poznatkov, ktoré sme získali od chovateľov možno konštatovať, že vzhľadom na welfare dojníc možno hodnotiť túto metódu dojenia ako jednu z najlepších. Umožňuje slobodný pohyb dojniciam podľa ich aktivít po celý deň a podporuje uspokojovanie ich životných potrieb. Výrazne sa tak zvyšuje úroveň manažmentu stáda.
Kľúčové slová:
mliečna úžitkovosť, plnoautomatizované systémy dojenia, dojnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene