Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of selected feeding systems for cattle
Written by (author): Ing. Michal Pintér
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. Peter Antol
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
Summary:Abstrakt Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratých kŕmnych systémov na chov hovädzieho dobytka. Ako cieľ hodnotenia sme si vybrali miešací kŕmny voz značky GILIOLI FONTANADESILMIX 100/3, ktorý sa nachádza na PD Neverice, na farme v Jelenci. Pri spracovávaní danej problematiky sme vychádzali z teoretických základov, kde sme sa zamerali na kvalitu práce, a to predovšetkým na miešaciu schopnosť a rovnomernosť dávkovania premiešanej zmesi. MKV môžeme charakterizovať ako viacúčelový stroj, ktorý je schopný vykonávať viacero operácií súvisiacich s kŕmením hovädzieho dobytka ( nakladanie, váženie, rezanie, miešanie, dávkovanie), niektoré zabezpečujú aj podstielanie. Miešaciu schopnosť- homogenitu krmiva sme hodnotili podľa metodiky, ktorú používa Nemecká poľnohospodárska spoločnosť DLG- Deutsche Landwirtschfts-Gesellschaft. Miešacia schopnosť sa hodnotí porovnaním priemernej sušiny zmesi miešaných komponentov so sušinou vzoriek odobratých z kŕmneho žľabu . Rovnomernosť dávkovania kŕmnej dávky sme hodnotili porovnaním hmotnosti celej dĺžky kŕmneho žľabu z priemernou hodnotou tejto hmotnosti. Priemerná hodnota dĺžky žľabu je daná vydelením celkovej hmotnosti nadávkovaného materiálu s dĺžkou kŕmneho žľabu.
Key words:miešací kŕmny voz, hovädzí dobytok, miešacia schopnosť, rovnomernosť dávkovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited