Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
Autor: Ing. Michal Pintér
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Dipl.-Ing. Peter Antol
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
Abstrakt:Abstrakt Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratých kŕmnych systémov na chov hovädzieho dobytka. Ako cieľ hodnotenia sme si vybrali miešací kŕmny voz značky GILIOLI FONTANADESILMIX 100/3, ktorý sa nachádza na PD Neverice, na farme v Jelenci. Pri spracovávaní danej problematiky sme vychádzali z teoretických základov, kde sme sa zamerali na kvalitu práce, a to predovšetkým na miešaciu schopnosť a rovnomernosť dávkovania premiešanej zmesi. MKV môžeme charakterizovať ako viacúčelový stroj, ktorý je schopný vykonávať viacero operácií súvisiacich s kŕmením hovädzieho dobytka ( nakladanie, váženie, rezanie, miešanie, dávkovanie), niektoré zabezpečujú aj podstielanie. Miešaciu schopnosť- homogenitu krmiva sme hodnotili podľa metodiky, ktorú používa Nemecká poľnohospodárska spoločnosť DLG- Deutsche Landwirtschfts-Gesellschaft. Miešacia schopnosť sa hodnotí porovnaním priemernej sušiny zmesi miešaných komponentov so sušinou vzoriek odobratých z kŕmneho žľabu . Rovnomernosť dávkovania kŕmnej dávky sme hodnotili porovnaním hmotnosti celej dĺžky kŕmneho žľabu z priemernou hodnotou tejto hmotnosti. Priemerná hodnota dĺžky žľabu je daná vydelením celkovej hmotnosti nadávkovaného materiálu s dĺžkou kŕmneho žľabu.
Kľúčové slová:miešací kŕmny voz, hovädzí dobytok, miešacia schopnosť, rovnomernosť dávkovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene