Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie vybratých technologických systémov spracovania mlieka
Autor: Ing. Matej Vitek
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie vybratých technologických systémov spracovania mlieka
Abstrakt:Mlieko je dôležitý poľnohospodársky produkt, po jeho spracovaní je nezastupiteľnou potravinou ľudskej výživy. Veľmi významným produktom, ktorý sa vyrába z mlieka je maslo. Maslo je energeticky bohatá zložka ľudskej výživy s vysokým obsahom fyziologicky účinných a biologicky potrebných látok. Diplomová práca obsahuje technicko-exploatačné zhodnotenie stroja na balenie mliečnych výrobkov. V literárnej časti diplomovej práce je popísaný príjem a základné ošetrenie mlieka. Ďalej výroba smotany, ktorá sa ďalej spracováva na maslo. V poslednej literárnej časti je popísaná výroba smotanových nátierok. V praktickej časti je popísaný zakladací manipulátor kelímkov s rozkladačom kartónových škatúľ, ktorý je technicky zhodnotený. Z hľadiska technického hodnotenia je hodnotený exploatačnými ukazovateľmi vypočítaných z jednotlivých zložiek časov nameraných podľa normy STN 47 0120. Na baliacom stroji boli namerané časy trvania jednotlivých operácií a z nameraných časov sú vypočítané : koeficienty využitia časov jednotlivých operácií a výkonnosti baliaceho stroja za smenu. Výsledkom bolo zostrojenie časovej snímky práce stroja, ktorý je znázornený na grafe č.1. Na grafe č.2. je popísaná výkonnostná bilancia práce stroja, ktorá poukazuje koľko kusov sa vyrobí za smenu vo firme reálne oproti tomu ako udáva výrobca. Ďalej je baliaci stroj hodnotený z hľadiska hlučnosti a energetickej náročnosti.
Kľúčové slová:zakladací manipulátor kelímkov, balenie mliečnych výrobkov, maslo, spracovanie mlieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene