Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The design of a conventional sports car to modification for electric drive
Written by (author): Ing. Marek Moravčík
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh modifikácie konvenčného športového vozidla na elektrický pohon
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom výberu základných stavebných komponentov, pre pohon športového elektromobilu. Dimenzovanie pozostáva z predpokladu, že ide o čistý elektromobil. V návrhu sme prihliadali na nízku hmotnosť , ideálne rozloženie hmotnosti, usporiadanie pohonných jednotiek ,výber pohonných jednotiek, voľba vhodných akumulátorov a ich uloženie či riešenie prevodového mechanizmu. Výsledkom návrhu je modifikácia pohonnej jednotky vozidla Lotus Elise, s použitím elektromotora a pojazdového príslušenstva z vozidla Fiat 500e, s modifikovanými batériami a ich príslušenstvom.
Key words:Elektromobil, Akumulátor, Elektromotor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited