Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluate the biotechnical control of the milking facility in the selected farm
Written by (author): Ing. Martin Meluš
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Anton Žovic
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove. V teoretickej časti sme charakterizovali technológiu získavania mlieka, dojacie zariadenia, ich historický vývoj, rozdelenie a konštrukciu. Ďalej sme popísali hygienu pri dojení, požiadavky na kvalitu mlieka, ako vplýva proces dojenia na kvalitu mlieka a hygienu dojacích zariadení. V závere teoretickej časti sme sa venovali charakteristike biotechnickej kontroly a jej priebehu. Predmetom skúmania bolo Poľnohospodárske družstvo Ponitrie v obci Preseľany. Vo výsledkoch práce sme zhodnotili dve po sebe idúce biotechnické kontroly dojacieho zariadenia, ktoré vykonala servisná organizácia dojacieho zariadenia značky BouMatic. V závere diplomovej práce sme zisťovali, ako biotechnická kontrola dojacieho zariadenia vplýva na zmeny v dennej produkcii mlieka.
Key words:dojenie, biotechnická kontrola, hygiena, dojacie zariadenia, mlieko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited