Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
Autor:
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Anton Žovic
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove. V teoretickej časti sme charakterizovali technológiu získavania mlieka, dojacie zariadenia, ich historický vývoj, rozdelenie a konštrukciu. Ďalej sme popísali hygienu pri dojení, požiadavky na kvalitu mlieka, ako vplýva proces dojenia na kvalitu mlieka a hygienu dojacích zariadení. V závere teoretickej časti sme sa venovali charakteristike biotechnickej kontroly a jej priebehu. Predmetom skúmania bolo Poľnohospodárske družstvo Ponitrie v obci Preseľany. Vo výsledkoch práce sme zhodnotili dve po sebe idúce biotechnické kontroly dojacieho zariadenia, ktoré vykonala servisná organizácia dojacieho zariadenia značky BouMatic. V závere diplomovej práce sme zisťovali, ako biotechnická kontrola dojacieho zariadenia vplýva na zmeny v dennej produkcii mlieka.
Kľúčové slová:
dojenie, biotechnická kontrola, hygiena, dojacie zariadenia, mlieko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene