Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The latest systems of feeding cattle in our country and abroad
Written by (author): Ing. Michal Pintér
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
Summary:Pintér, Michal : Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí [Bakalárska práca] Pintér Michal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov. Školiteľ: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. Stupeň: Bakalár. Nitra: TF SPU, 2013, 56 strán. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou najnovších systémov kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí. Cieľom mojej práce bolo popísať najnovšie trendy a metódy pri kŕmení hovädzieho dobytka a tiež poukázať na vývoj poľnohospodárskej techniky pri kŕmení hovädzieho dobytka. Pri spracovaní danej problematiky sme vychádzali z teoretických základov kŕmenia z odporúčanej literatúry. Chov hovädzieho dobytka je najdôležitejším odvetím živočíšnej výroby na Slovensku. V mechanizácii živočíšnej výroby je dôležitým článkom kŕmna technika, a preto pri spracovávaní danej témy som sa zameral na miešacie kŕmne vozy (MKV). Miešacie kŕmne vozy sú kľúčové časti mobilnej kŕmnej linky. Sú definované ako viacúčelové moderné stroje, ktoré zabezpečujú vykonávanie viacerých technologických operácií, ktoré súvisia s kŕmením hovädzieho dobytka, ale môžu zabezpečiť aj podstielanie. Podrobnejšie som sa zaoberal tromi typmi kŕmnych vozov a to vertikálnym kŕmnym vozom Hi-Spec, kŕmnym a nastielacím vozom KAMZIK a miešacím kŕmnym vozom MIŠAK. V práci som opísal ich výhody a nedostatky, štandardné a voliteľné príslušenstvo a technické parametre.
Key words:kŕmenie, hovädzí dobytok, miešací kŕmny voz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited