Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

     Lesson     
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Technological and technical modernisation of buildings for cattle with EU programs support
Written by (author):
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:
Ing. Vojtech Brestenky, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Technologicko-technická modernizácia objektov pre chov hovädzieho dobytka pri podpore operačnými programami EÚ.
Summary:
Predložená bakalárska práca je pracovnou rešeršou, ktorá charakterizuje dostupné technologické systémy chovu hovädzieho dobytka využívané v súčasnej dobe. Popisuje nielen technológie používané u nás ale aj v zahraničí. Práca sa tiež zaoberá nariadeniami vlády o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely a programom na rozvoj vidieka za pomoci rozvojových programov EÚ.
Key words:
technológia chovu hovädzieho dobytka, objekty na chov hovädzieho dobytka, rozvojové programy EÚ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited