Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikační číslo: 1194
Univerzitní e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
Autor: Ing. Lucia Korgová
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
Abstrakt:Rastúca spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zvyšuje kvantitatívne aj kvalitatívne nároky na dojenie. S tým súvisia aj vyššie požiadavky na dojnice za účelom zvýšenia produkcie mlieka, zlepšenia produktivity práce s nimi a podmienok pre ich chov. Vhodným riešením by mohli byť dojacie roboty. Práca pozostáva z komplexného spracovania poznatkov o využití dojacieho robota a špecifikuje základné podmienky pre uplatnenie plnej automatizácie pri dojení z doterajších skúseností v Európe a na Slovensku. Predovšetkým však poukazuje na to, aký dosah majú dojacie roboty na vplyv mliečnej žľazy a frekvenciu dojenia. Poukazuje tiež na fakt, že na Slovensku je v súčasnosti využitie dojacieho robota obmedzené len na jeden typ - Lely Astronaut, zatiaľ čo v Európe sa využívajú rôzne druhy typovo odlišných dojacích robotov. Analyzuje hlavné predpoklady a dôvody, pre ktoré sa podnik rozhoduje z prechodu konvenčného dojenia na plnoautomatizované dojenie.
Klíčová slova:plnoautomatizované systémy, dojaci robot, dojnica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně