Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Fully automated (robotic) milking of cows and their aplication in Slovakia
Written by (author):
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
Summary:
Rastúca spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zvyšuje kvantitatívne aj kvalitatívne nároky na dojenie. S tým súvisia aj vyššie požiadavky na dojnice za účelom zvýšenia produkcie mlieka, zlepšenia produktivity práce s nimi a podmienok pre ich chov. Vhodným riešením by mohli byť dojacie roboty. Práca pozostáva z komplexného spracovania poznatkov o využití dojacieho robota a špecifikuje základné podmienky pre uplatnenie plnej automatizácie pri dojení z doterajších skúseností v Európe a na Slovensku. Predovšetkým však poukazuje na to, aký dosah majú dojacie roboty na vplyv mliečnej žľazy a frekvenciu dojenia. Poukazuje tiež na fakt, že na Slovensku je v súčasnosti využitie dojacieho robota obmedzené len na jeden typ - Lely Astronaut, zatiaľ čo v Európe sa využívajú rôzne druhy typovo odlišných dojacích robotov. Analyzuje hlavné predpoklady a dôvody, pre ktoré sa podnik rozhoduje z prechodu konvenčného dojenia na plnoautomatizované dojenie.
Key words:
plnoautomatizované systémy, dojaci robot, dojnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited