Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     
Výučba     Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
Autor:
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
Abstrakt:
Rastúca spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zvyšuje kvantitatívne aj kvalitatívne nároky na dojenie. S tým súvisia aj vyššie požiadavky na dojnice za účelom zvýšenia produkcie mlieka, zlepšenia produktivity práce s nimi a podmienok pre ich chov. Vhodným riešením by mohli byť dojacie roboty. Práca pozostáva z komplexného spracovania poznatkov o využití dojacieho robota a špecifikuje základné podmienky pre uplatnenie plnej automatizácie pri dojení z doterajších skúseností v Európe a na Slovensku. Predovšetkým však poukazuje na to, aký dosah majú dojacie roboty na vplyv mliečnej žľazy a frekvenciu dojenia. Poukazuje tiež na fakt, že na Slovensku je v súčasnosti využitie dojacieho robota obmedzené len na jeden typ - Lely Astronaut, zatiaľ čo v Európe sa využívajú rôzne druhy typovo odlišných dojacích robotov. Analyzuje hlavné predpoklady a dôvody, pre ktoré sa podnik rozhoduje z prechodu konvenčného dojenia na plnoautomatizované dojenie.
Kľúčové slová:
plnoautomatizované systémy, dojaci robot, dojnica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene