Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

          
     
Publikácie
     Orgány
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLINKA, P. -- KARANDUŠOVSKÁ, I. -- PÁLEŠ, D. -- MIHINA, Š. Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 18--24. ISSN 2453-6881.

Originálny názov:
Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Mathematics in education, research and applications
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
6
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
18
Do strany:
24
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: teplota, metán, kompostovanie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Peter Hlinka, PhD.
Posledná zmena:
15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mathematics in education, research and applications. Nitra: ISSN 2453-6881.

Originálny názov: Mathematics in education, research and applications
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
2453-6881
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)