Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Monika Tóthová, PhD.
Identification number: 1201
University e-mail: monika.tothova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Plant Protection (FAaFR)

     
     Projects
     
Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Fillová
Dynamika výskytu chrobákov z čeľade Chrysomelidae a ich spektrum v porastoch energetických vŕb
May 2013Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Fillová
Výskyt listových chorôb a endogénna infekcia zŕn jačmeňa jarného v poľnohospodárskom podniku Agrifarm spol. s.r.o., Turčianska Štiavnička
April 2015Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Gajdošová
Charakteristika a citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči triazolovým fungicídom v in vitro podmienkach
April 2017Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Jacko
Rastové charakteristiky a mycéliová kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum
March 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Kmeť
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči fungicídom Caramba a Pictor v in vitro podmienkach
April 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Kubalová
Dynamika výskytu chrobákov z čeľade Chrysomelidae a ich spektrum v porastoch energetických vŕb
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kubalová
Výskyt listových chorôb a endogénna infekcia zŕn pšenice letnej v poľnohospodárskom podniku Agrifarm spol. s.r.o., Turčianska Štiavnička
April 2015
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Lukáčik
Inhibičná účinnosť fungicídov Amistar Xtra a Propulse proti bielej hnilobe repky (Sclerotinia sclerotiorum)
April 2018Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janko Majera
Variabilita a mycéliová kompatibilita Sclerotinia sclerotiorum v poraste kapusty repkovej pravej
March 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Škvareninová
Charakteristika izolátov a vplyv vybraných fungicídov na inhibíciu rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum v in vitro podmienkach
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress