Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Ábel
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Ábel
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michal Ábel
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Alföldi
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy a návrh protieróznych opatrení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Alföldi
Výpočet erózneho odnosu pôdy v prostredí GIS
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Andrášik
Systém podkladov a priebeh pozemkových úprav (Slovensko - Srbsko)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tímea Baková
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Baláž
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Baláž
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Baus
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Baus
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Behan
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Bulejko
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Bulejko
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marianna Červeňanská
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajiny
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Domagalová
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Drabiščáková
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Drabiščáková
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Gajdová
Návrh protieróznych opatrení v krajine
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Grillingová
Tvorba a vzájomné konfrontovanie priestorových dát
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Grillingová
Tvorba účelových máp v pozemkových úpravách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gabriel Hajas
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Haršány
Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Horváth
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Ivan
Výpočet charakteristík povrchového odtoku
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ivan
Zhodnotenie povodňovej udalosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexandra Jakubisová
Charakteristiky povrchového odtoku a ich aplikácia do prostredia GIS
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Jurina
Stanovenie erózneho ohrozenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Jurina
Tvorba polohopisu a výškopisu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Kabát
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Kabát
Výpočet erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS a USLE 2D
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Patrik Katona
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Kišucká
Charakteristika zdrojov poľnohospodárskej pôdy pri pozemkových úpravách
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alan Klimaj, PhD.
Projektovanie protieróznych opatrení v erózne ohrozených lokalitách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alan Klimaj, PhD.
Výpočet erózneho odnosu na základe univerzálnej rovnice straty pôdy v GIS
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Knížat
Návrh protipovodňových opatrení v krajine
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Knížat
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Koťuchová
Stanovenie a použitie zistených hodnôt odtokových čísiel v ochrane pred povodňami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Kováčová
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kováčová
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Zoltán Laczika
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Hana Lengyelová
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Lőrinczová
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Lušpajová
Výpočet erózneho odnosu pôdy v prostredí GIS
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Lušpajová
Výpočet erózneho ohrozenia pôdy v prostredí GIS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Majzlíková
Výpočet maximálneho prietoku s využitím metódy CN a prostredia GIS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Majzlíková
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Ondrášiková
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability v GIS (katastrálne územie Hybe)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ondrášiková
Návrh ekostabilizačných opatrení v krajine (k. ú. Hybe)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Pekník
Stanovenie morfologického faktora univerzálnej rovnice straty pôdy v GIS
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Pintér
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Richard Pintér
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Pintér
Využitie CN - metódy pre stanovenie odtokových charakteristík v prostredí GIS
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Polák
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Polák
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Katarína Porubčanová
Spracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom území
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Regecová
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Regecová
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a hydrologického modelu DesQ-MaxQ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Sámel
Analýza využívania pôdnych zdrojov v katastri obce Devičie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexander Slivka
Erózia pôdy v katastri obce Bystrička
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Tárník, PhD.
Výpočet eróznych faktorov v prostredí GIS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tibenský
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Troják
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adriána Verešová
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriána Verešová
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Zvažijova
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Zvažijova
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná