Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Ábel
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
April 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Ábel
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Ábel
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Alföldi
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy a návrh protieróznych opatrení
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Alföldi
Výpočet erózneho odnosu pôdy v prostredí GIS
June 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Andrášik
Systém podkladov a priebeh pozemkových úprav (Slovensko - Srbsko)
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Baková
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
April 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Baláž
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Baláž
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQ
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Baus
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Baus
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Behan
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
June 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Bulejko
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
June 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Bulejko
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marianna Červeňanská
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajiny
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Domagalová
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Drabiščáková
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Drabiščáková
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Gajdová
Návrh protieróznych opatrení v krajine
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Grillingová
Tvorba a vzájomné konfrontovanie priestorových dát
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Grillingová
Tvorba účelových máp v pozemkových úpravách
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Gabriel Hajas
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Haršány
Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Maroš Horváth
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Ivan
Výpočet charakteristík povrchového odtoku
June 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ivan
Zhodnotenie povodňovej udalosti
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Jakubisová
Charakteristiky povrchového odtoku a ich aplikácia do prostredia GIS
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Jurina
Stanovenie erózneho ohrozenia
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jurina
Tvorba polohopisu a výškopisu
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Kabát
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kabát
Výpočet erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS a USLE 2D
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Katona
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
April 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Kišucká
Charakteristika zdrojov poľnohospodárskej pôdy pri pozemkových úpravách
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alan Klimaj, PhD.
Projektovanie protieróznych opatrení v erózne ohrozených lokalitách
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alan Klimaj, PhD.
Výpočet erózneho odnosu na základe univerzálnej rovnice straty pôdy v GIS
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Knížat
Návrh protipovodňových opatrení v krajine
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Knížat
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Koťuchová
Stanovenie a použitie zistených hodnôt odtokových čísiel v ochrane pred povodňami
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kováčová
Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy
June 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kováčová
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
April 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zoltán Laczika
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
May 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hana Lengyelová
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lívia Lőrinczová
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
April 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Lušpajová
Výpočet erózneho odnosu pôdy v prostredí GIS
June 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Lušpajová
Výpočet erózneho ohrozenia pôdy v prostredí GIS
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Majzlíková
Výpočet maximálneho prietoku s využitím metódy CN a prostredia GIS
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Majzlíková
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
June 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Ondrášiková
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability v GIS (katastrálne územie Hybe)
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Ondrášiková
Návrh ekostabilizačných opatrení v krajine (k. ú. Hybe)
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Pekník
Stanovenie morfologického faktora univerzálnej rovnice straty pôdy v GIS
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Pintér
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Richard Pintér
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
August 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Pintér
Využitie CN - metódy pre stanovenie odtokových charakteristík v prostredí GIS
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Polák
Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Polák
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
June 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Porubčanová
Spracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom území
May 2021Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Regecová
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Regecová
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a hydrologického modelu DesQ-MaxQ
April 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Sámel
Analýza využívania pôdnych zdrojov v katastri obce Devičie
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Slivka
Erózia pôdy v katastri obce Bystrička
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Tárník, PhD.
Výpočet eróznych faktorov v prostredí GIS
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tibenský
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
April 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Troják
Výpočet erózneho odnosu v prostredí GIS
May 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriána Verešová
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
April 2021Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriána Verešová
Stanovenie erózneho ohrozenia v prostredí GIS
May 2019Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Zvažijova
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Zvažijova
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress