Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Calculation of soil erosion factors in GIS
Written by (author): Ing. Andrej Tárník, PhD.
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet eróznych faktorov v prostredí GIS
Summary:Táto práca sa zaoberá výpočtom eróznych faktorov. Vybrané erózne faktory sú počítané na základe univerzálnej rovnice straty pôdy, revidovanej univerzálnej rovnice straty pôdy a Mitašovej metódou v geografickom informačnom systéme ArcGISŸ 9.1. V práci sme sa zamerali na topografický faktor. Topografia je jedným zo základných eróznych faktorov. V Mitašovej metóde výpočtu topografického faktora bol faktor dĺžky svahu z USLE nahradený prispievajúcimi plochami, aby bol lepšie zohľadnený sústredený odtok. Tiež sme vypočítali stratu pôdy eróznym odnosom pre naše záujmové územie. Záujmové územie sme zatriedili do stupňov eróznej ohrozenosti pôdy. Pre rovnomerné svahy s plošnou eróziou je vhodný topografický faktor podľa USLE a RUSLE. Pre ryhovú eróziu je vhodný topografický faktor na základe prispievajúcich plôch. Výsledky práce môžu byť podkladom pre ďalšie štúdium eróznych procesov a pre verifikáciu výsledkov v teréne.
Key words:topografický faktor, erózia pôdy, strata pôdy, USLE, RUSLE, prispievajúca plocha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited