Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikační číslo: 1202
Univerzitní e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

     
Absolvent          Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
Autor:
Ing. Lukáš Haršány
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
Abstrakt:
V našej diplomovej práci sme sa zamerali na tvorbu hydrologických podkladov, predovšetkým výšky a objemu povrchovo odtekajúcej vody, využitím metód overených v praxi pomocou geografických informačných systémov na katastrálnom území obce Lehota v okrese Nitra. Ako vstupné údaje sme používali základnú mapu SR v mierke 1:10 000, ortofotomapy, mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, ovsené postupy za roky 2010 a 2011 a informácie o zrážkových úhrnoch. Pomocou analytických nástrojov sme údaje spracovali vo vhodnom geografickom informačnom systéme ArcGIS 9.1. V závere sme hodnoty výšky povrchového odtoku, objemu povrchového odtoku a kulminačného prietoku potenciálneho a reálneho za roky 2010, 2011 upresnili na troch rizikových lokalitách identifikovaných nielen výpočtami ale aj terenným prieskumom. Ďalej sme naznačili možné opatrenia na riešenia aktuálneho stavu. Aplikáciou geografických informačných systémov vo výpočtoch sme zjednodušili a sprehľadnili prácu a zároveň zvýšili kvalitu spracovaných údajov.
Klíčová slova:povrchový odtok, vodná erózia, geografické informačne systémy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně