Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikační číslo: 1202
Univerzitní e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Autor: Ing. Richard Pintér
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Abstrakt:Prvý krok k úspešnému dosiahnutiu výsledkov mojej prace bolo získavanie, spracovanie, triedenie dát a informácií, následné ich digitalizácia v programe ArcGIS. V prvej kapitola sa člení na štyri podkapitoly prace, prvá podkapitola obsahuje súčasný stav problematiky. Podkapitola číslo dva je zameraná na charakteristiku zrážkovo -- odtokového procesu a popisuje hydraulické charakteristiky. Tretia podkapitola definuje CN -- metódu a jej princíp detailného výpočtu, ktorý som použil pri výpočtoch výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku. Štvrtá podkapitola popisuje geografické informačné systémy (GIS). Stanovenie môjho cieľu popisuje kapitola dva, ako napr. charakteristiku riešeného územia, stanovenie CN hodnôt, využitie zistených CN hodnôt za účelom výpočtu charakteristiky povrchového odtoku. Výsledkom bola mapa povrchového odtoku, v rámci ktorej boli zistene rozsiahle oblasti postihnuté povrchovým (priamym) odtokom. V dôsledku zistenia je potrebne navrhnúť protierózne a protipovodňové opatrenia v k.ú. Horné a Dolné Lefantovce.
Klíčová slova:povrchový odtok, CN - metóda, geografické informačné systémy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně