Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Autor: Ing. Richard Pintér
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Abstrakt:Prvý krok k úspešnému dosiahnutiu výsledkov mojej prace bolo získavanie, spracovanie, triedenie dát a informácií, následné ich digitalizácia v programe ArcGIS. V prvej kapitola sa člení na štyri podkapitoly prace, prvá podkapitola obsahuje súčasný stav problematiky. Podkapitola číslo dva je zameraná na charakteristiku zrážkovo -- odtokového procesu a popisuje hydraulické charakteristiky. Tretia podkapitola definuje CN -- metódu a jej princíp detailného výpočtu, ktorý som použil pri výpočtoch výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku. Štvrtá podkapitola popisuje geografické informačné systémy (GIS). Stanovenie môjho cieľu popisuje kapitola dva, ako napr. charakteristiku riešeného územia, stanovenie CN hodnôt, využitie zistených CN hodnôt za účelom výpočtu charakteristiky povrchového odtoku. Výsledkom bola mapa povrchového odtoku, v rámci ktorej boli zistene rozsiahle oblasti postihnuté povrchovým (priamym) odtokom. V dôsledku zistenia je potrebne navrhnúť protierózne a protipovodňové opatrenia v k.ú. Horné a Dolné Lefantovce.
Kľúčové slová:povrchový odtok, CN - metóda, geografické informačné systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene