Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaníK. Šinka
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci
01.01.2016
31.01.2018
2K. ŠinkaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2020
3
 Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve
K. ŠinkaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201731.12.2019
4 Implementácia vedeckých poznatkov z oblasti ochrany pôdy pred degradáciou v edukačnom procese krajinných inžinierovKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.202131.12.2023
5 Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery SlovenskaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.202031.12.2022
6
 Krajinno-ekologické aspekty reorganizácie krajinyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2016
31.12.2019
7
 Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201731.12.2019
8
Z. MuchováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca projektu
01.01.2021
31.12.2024
9 Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaníK. Šinka
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
10 Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaníK. ŠinkaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
11T. Kaletová
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
riešiteľ07.01.202031.12.2021
12
 - Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
13 Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajinyA. StreďanskáVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
14
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý