Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Identification number: 1204
University e-mail: zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Management (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Adamuščin
Bariéry podnikateľského prostredia na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Albert
Riadenie kariéry zamestnancov podniku
April 2021Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrid Aliu
Hodnotenie osobnostných charakteristík manažérov podniku
April 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Baraová
Ergonómia pracovného prostredia manažéra
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Bekéniová
Porada ako efektívny nástroj riadenia
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Belianska
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v obchodných firmách v SR
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Benická
Vplyv vnútropodnikovej komunikácie na podnikovú kultúru
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Čankyová
Uplatňovanie CSR v vybranom potravinárskom podniku v Nitrianskom kraji
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Čechová
Stratégia a implementácia vlastnej značky spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Čuliková
Vernostné programy obchodných reťazcov
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Dreveňáková
Hodnotenie výkonu zamestnancov podniku
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Durdiaková
Firemná identita a kultúra v podniku potravinárskeho sektora
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Durdiaková
Letáky a ich vplyv na slovenských spotrebiteľov
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Ďurkechová
Komparácia podnikateľského prostredia v rámci krajín V4
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Farkašová
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa v SR
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Gajdošová
Hodnotenie profesijných charakteristík manažérov podniku
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Gálisová, PhD.
Spoločenská zodpovednosť v podnikaní poľnohospodárskeho podniku
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gažová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Godavcová
Inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
May 2021Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Grmanová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
April 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Hladišová
Transparentnosť a etika podnikania obchodnej firmy
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Holečková
Marketingová komunikácia a etika vo farmaceutickom odvetví
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hradská
Teambuilding ako účinný nástroj rozvoja internej komunikácie v obchodných firmách
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Hrčková
Asertivita a štýl riadenia manažéra
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikoleta Hrčková
Plánovanie nástupníctva v rodinných podnikoch na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Hrnčárová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Hurtíková
Vnímanie známych osobností v reklame na trhu potravín
April 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Chovancová
Úloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podniku
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Chvostiková
Event marketing - pridaná hodnota a tvorba imidžu podniku
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Jankulová
Determinanty spotrebiteľského dopytu vo vybranom potravinárskom produkte
April 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Joštová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania v podniku poľnohospodárskeho sektora
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Kabátová
Úloha vedúcich zamestnancov v rámci CSR a udržateľnosti podnikov
April 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kičová
Hodnotenie profesijných charakteristík manažérov podniku
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Knapová
Eliminácia vplyvu stresu v práci manažéra
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Kovačiková
Virálny marketing - nová forma propagácie produktov
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kováčová
Priamy predaj poľnohospodárskych komodít
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kováčová
Uplatňovanie CSR v obchodných firmách na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kováčová
Komparácia vybranej marketingovej vertikály v rámci EÚ
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Kučerová
Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľský dopyt na trhu potravín
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kukučková
Guerilla marketing - kreatívna marketingová aktivita
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lenčéšová
Komparácia trhu s biopotravinami v rámci EÚ
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Lieskovská
Príležitosti a riziká podnikateľského prostredia na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Longhinová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Silvia Luknišová
Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
May 2021Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Klaudia Maďarová
Osobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na Slovensku
April 2022Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Magáthová
Eliminácia vplyvu stresu v práci manažéra
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vivien Makraiová
Generačná výmena v rodinnom podniku na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vivien Makraiová
Komunikácia ako základná zručnosť manažéra
May 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Mandíková
Vplyv osobnosti manažéra na efektívnu komunikáciu v podniku
April 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Matejovičová
Firemná identita a kultúra zariadenia vidieckej turistiky
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Michálková
Zhodnotenie systému firemnej identity vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alžbeta Miklovičová
Osobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podniku
May 2021Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Molnárová
Virálny marketing - nová forma propagácie produktov
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrícia Muteková
Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
May 2021Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marianna Nazadová
Úloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podniku
April 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucia Neubauerová
Osobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podniku
May 2021Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Nguyenová
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Novák
Časový manažment v práci obchodného zástupcu
May 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Palinská
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v podniku potravinárskeho sektora
April 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Patúcová
Riadenie kariéry zamestnancov podniku
April 2021Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Petrovičová
Interná komunikácia a jej význam v riadení obchodných firiem
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nicol Petrovičová
Diverzita na pracovisku
May 2021Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pisárová
Etické riadenie ako súčasť CSR obchodných firiem na Slovensku
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Poláková
Ergonómia pracovného prostredia manažéra
May 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Danica Púpavová
Využívanie nových marketingových trendov v podnikoch na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Racková
Vplyv bariér podnikateľského prostredia na podnikanie firiem na Slovensku
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Rumanko
Hodnotenie osobnostných charakteristík zamestnancov podniku
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Rybárová
Vplyv motivácie na výkonnosť zamestnancov
April 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Sláviková
Podnikateľská etika v podniku potravinárskeho priemyslu
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Strhák
Mystery Shopping ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníkov
April 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Ščepková
Elektronické internetové obchodovanie
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Štefek
Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť mesta Nitra
May 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štrbíková
Alternatívne formy predaja poľnohospodárskych produktov
May 2012Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Tkáčik
Inovatívne prístupy k vyhľadávaniu a získavaniu zamestnancov
May 2021Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Turková
Hodnotenie sociálnych charakteristík zamestnancov podniku
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Urbánová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania v podnikoch poľnohospodárskeho sektora
April 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Vakulová
Inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
May 2021Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vanesa Valašeková
Delegovanie v práci manažéra
May 2020Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Varsíková
Zhodnotenie organizačnej a riadiacej štruktúry v rodinných podnikoch na Slovensku
May 2020Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Vavricová
Využívanie nových marketingových trendov v podnikoch na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Olívia Visingrová
Hodnotenie sociálnych charakteristík uchádzačov o zamestnanie v podniku
April 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Vnuková
Hodnotenie podnikateľského prostredia SR
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Zelíska
Úloha manažmentu ľudských zdrojov v rámci spoločenskej zodpovednosti organizácie
May 2020Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Zrubcová
Sociálne zodpovedné aktivity manažmentu ľudských zdrojov v podniku
May 2020Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Zvrškovcová
Podniková kultúra v rodinných podnikoch na Slovensku
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress