Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Identifikačné číslo: 1204
Univerzitný e-mail: zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Ácsová
Adaptácia zamestnancov na prostredie organizácie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Adamuščin
Bariéry podnikateľského prostredia na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Albert
Riadenie kariéry zamestnancov podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrid Aliu
Hodnotenie osobnostných charakteristík manažérov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Baraová
Ergonómia pracovného prostredia manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tímea Bekéniová
Porada ako efektívny nástroj riadenia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Belianska
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v obchodných firmách v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Benická
Vplyv vnútropodnikovej komunikácie na podnikovú kultúru
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Čankyová
Uplatňovanie CSR v vybranom potravinárskom podniku v Nitrianskom kraji
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Čechová
Stratégia a implementácia vlastnej značky spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Čuliková
Vernostné programy obchodných reťazcov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Dreveňáková
Hodnotenie výkonu zamestnancov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Durdiaková
Firemná identita a kultúra v podniku potravinárskeho sektora
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Durdiaková
Letáky a ich vplyv na slovenských spotrebiteľov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Ďurkechová
Komparácia podnikateľského prostredia v rámci krajín V4
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Farkašová
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Gajdošová
Hodnotenie profesijných charakteristík manažérov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Gálisová, PhD.
Spoločenská zodpovednosť v podnikaní poľnohospodárskeho podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Gažová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Godavcová
Inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Grmanová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Hladišová
Transparentnosť a etika podnikania obchodnej firmy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Holečková
Marketingová komunikácia a etika vo farmaceutickom odvetví
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Hradská
Teambuilding ako účinný nástroj rozvoja internej komunikácie v obchodných firmách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Hrčková
Asertivita a štýl riadenia manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Hrčková
Plánovanie nástupníctva v rodinných podnikoch na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Hrnčárová
Nákup a odbyt v podniku potravinárskeho sektora
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Hurtíková
Vnímanie známych osobností v reklame na trhu potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Chovancová
Úloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Chvostiková
Event marketing - pridaná hodnota a tvorba imidžu podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Jankulová
Determinanty spotrebiteľského dopytu vo vybranom potravinárskom produkte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Joštová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania v podniku poľnohospodárskeho sektora
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Eva Kabátová
Úloha vedúcich zamestnancov v rámci CSR a udržateľnosti podnikov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kičová
Hodnotenie profesijných charakteristík manažérov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Knapová
Eliminácia vplyvu stresu v práci manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Kovačiková
Virálny marketing - nová forma propagácie produktov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kováčová
Priamy predaj poľnohospodárskych komodít
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kováčová
Uplatňovanie CSR v obchodných firmách na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kováčová
Komparácia vybranej marketingovej vertikály v rámci EÚ
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kučerová
Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľský dopyt na trhu potravín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kukučková
Guerilla marketing - kreatívna marketingová aktivita
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Lenčéšová
Komparácia trhu s biopotravinami v rámci EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Lieskovcová
Assessment centrá ako spoľahlivá metóda výberu ľudí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Lieskovská
Príležitosti a riziká podnikateľského prostredia na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Longhinová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Silvia Luknišová
Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Klaudia Maďarová
Osobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na Slovensku
apríl 2022Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Magáthová
Eliminácia vplyvu stresu v práci manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vivien Makraiová
Generačná výmena v rodinnom podniku na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vivien Makraiová
Komunikácia ako základná zručnosť manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Mandíková
Vplyv osobnosti manažéra na efektívnu komunikáciu v podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Matejovičová
Firemná identita a kultúra zariadenia vidieckej turistiky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriana Michálková
Zhodnotenie systému firemnej identity vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alžbeta Miklovičová
Osobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Molnárová
Virálny marketing - nová forma propagácie produktov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrícia Muteková
Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marianna Nazadová
Úloha ľudských zdrojov v rámci CSR a udržateľnosti podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lucia Neubauerová
Osobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Nguyenová
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Novák
Časový manažment v práci obchodného zástupcu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Palinská
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v podniku potravinárskeho sektora
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Denisa Patúcová
Riadenie kariéry zamestnancov podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Petrovičová
Interná komunikácia a jej význam v riadení obchodných firiem
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nicol Petrovičová
Diverzita na pracovisku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pisárová
Etické riadenie ako súčasť CSR obchodných firiem na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Poláková
Ergonómia pracovného prostredia manažéra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Danica Púpavová
Využívanie nových marketingových trendov v podnikoch na Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Racková
Vplyv bariér podnikateľského prostredia na podnikanie firiem na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Rumanko
Hodnotenie osobnostných charakteristík zamestnancov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Rybárová
Vplyv motivácie na výkonnosť zamestnancov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Sláviková
Podnikateľská etika v podniku potravinárskeho priemyslu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Strhák
Mystery Shopping ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníkov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Ščepková
Elektronické internetové obchodovanie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Štefek
Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť mesta Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Štrbíková
Alternatívne formy predaja poľnohospodárskych produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Tkáčik
Inovatívne prístupy k vyhľadávaniu a získavaniu zamestnancov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Turková
Hodnotenie sociálnych charakteristík zamestnancov podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Urbánová
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania v podnikoch poľnohospodárskeho sektora
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Vakulová
Inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vanesa Valašeková
Delegovanie v práci manažéra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Petra Varsíková
Zhodnotenie organizačnej a riadiacej štruktúry v rodinných podnikoch na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Vavricová
Využívanie nových marketingových trendov v podnikoch na Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Olívia Visingrová
Hodnotenie sociálnych charakteristík uchádzačov o zamestnanie v podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Vnuková
Hodnotenie podnikateľského prostredia SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Zelíska
Úloha manažmentu ľudských zdrojov v rámci spoločenskej zodpovednosti organizácie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrea Zrubcová
Sociálne zodpovedné aktivity manažmentu ľudských zdrojov v podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrea Zvrškovcová
Podniková kultúra v rodinných podnikoch na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná