Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Identifikačné číslo: 1206
Univerzitný e-mail: artan.qineti [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)
 
Externý spolupracovník - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Helena Adibnia
Economic/welfare analysis of higher education system in the European Union
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Adibnia
Higher Education, Human Capital and Economic Development
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ali Al-Absi
Budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jeho vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ali Al-Absi
Budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jeho vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: PhDr. Abdullah Alawad
Selected Aspects of The Transformation of Agrifood Sector in Emerging Markets
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Ilkhom Alikulov
Development of Agriculture and Food Processing Industry in Uzbekistan
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Antošová
Economic Performance of Vino Nitra in the International Environment
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Emmanuel Bangmarigu
Global Economic Tendencies and Their Effect on the Development and Agricultural Sector of African States
október 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emmanuel Bangmarigu
Rozvojové hospodárske politiky: prípadová štúdia z Ghany
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Katarína Baráthová
The New EU Common Agricultural Policy and Unfair Trading Practices
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Behúlová
Slovenské makroekonomické prostredie v kontexte globálnej hospodárskej krízy.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karlygash Shalkharkyzy Bekenova
Eurasian Economic Integration
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Belan
Global economic crises, its effects, evolution, prognosis and potential consequences on EU and Eurozone
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Filip Benc
Foreign Direct Investment in the Slovak Car Industry
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marta Paula Bendelová
Komparatívna prípadová štúdia medzi Slovenskou republikou a Nórskom: stav ich hospodárstva a životnej úrovne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marta Paula Bendelová
Selected Aspects of Support of Small Entrepreneurship Farms
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Paula Bendelová
The Effect of Microfinance on the Economy of Developing countries
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Marta Paula Bendelová
The Effect of Microfinance on the Economy of Developing countries
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Bírová
Dopady zavedenia eura na ekonomiku SR, v konrexte globál. hospodárskej krízy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Biskorovajný
Selected Aspects of Investment into Capital Markets
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bista
Economics of Recycling
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Debt Crisis in the Eurozone and Sustainable Development in V4 Countries
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Kushtrim Braha, MBA
Global Food Markets and Food Security: The Case of Kosovo
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kushtrim Braha, MBA
The Analysis of Different Economic Apsects in EU Candidate / Potential Candidate Countries
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rosa María Calvo
Foreign economic relations of Slovakia: A Case Study with V4 Countries
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milica Cmiljanović
The Economic Aspects of Honey Production
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Červeňák
Globálna hospodárska kríza a vývoj ekonomiky v Eurozóne.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Mária Čurgaliová
A Case Study in Development Economics: United Arab Emirates
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Čurgaliová
Economic Development and Diversification of the United Arab Emirates.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Čurgaliová
The Fourth Industrial Revolution
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Jona Demaj
Land Fragmentation and Land Market Development: An Albanian Case Study
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Tatiana Demkina
Global food security issues, determinants and policy implications of selected countries
október 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mykola Dereva
Analýza exportného potenciálu vybraných záhradníckych plodín na Ukrajine
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľudmila Dobešová
Makroekonomické aspekty rozvoja vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Domian
Public Goods in Agriculture and EU Common Agriculture Policy.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Drahoš
Ekonomické dopady hypotetického prijatia Marshallovho plánu z roku 1948 na súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Duchoňová
Implementation of A Customer Loyalty Program by A Slovak Company
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Ďuranová
Food Security and Global Economic Crisis
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Elham Giuma Elbogghi, PhD., MS
Global food markets and food security in Arab countries
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Erniholdová
An Analysis of A Business Entity
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Galová
Analýza blahobytu: VS systém
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Galová
Vysokoškolský systém a globálna hospodárska kríza.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Gažova
Globálna hospodárska kríza a reakcia hospodárskej politiky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Gažova
Komparatívna prípadová štúdia: Determinanty a vývoj inflácie v Srbsku a v krajinách Eurozóny.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Gogová
Economic policies in the EU countries
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Grecula
Trh výrobných faktorov a ich vplyv na sektor poľnohospodárstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Grecula
Vybrané aspekty globálneho trhu potravín.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Habánová
Economic Growth and Sustainable Development: The Case of China
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Habánová
Global Economic Crisis and Youth Unemployment in EU
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Sadeek Hasna
Economic Aspects of Intellectual Property
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hečko
Global Economic Crisis and Its Effect on EU Factor Markets
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hečko
Labor Market, Unemployment in the Context of Global Economic Crisis.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Hollá
Globálna hospodárska kríza a jej dopady na nezamestnanosť mladých ľudi na Slovensku a v Európskej Únii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hollý
Economic Aspects of E-Commerce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Wilhelm Silvester Holubek
Alternative Sources of Energy and Sustainable development
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hrušovský
Potravinová bezpečnosť v kontexte globálnej hospodárskej krízy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hrušovský
Vybrané aspekty potravinovej bezpečnosti v kontexte globálnej hospodárskej krízy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Hubinský
Vplyv zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárske podniky
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Hudecová
A Case Study in International Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Hudecová
An Analysis of Selected Macroeconomic Indicators
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Kristína Hudecová
An Analysis of Selected Macroeconomic Indicators
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Timotej Husár
Analýza vývoja zahraničného agroobchodu krajín V4 s tretími krajinami po vstupe do EÚ:prípad Ruska a Ukrajiny
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Chmelár
Monetary Policy and Eurozone Crisis
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petro Chulkov
Obchodná spolupráca medzi Ukrajinou a krajinami EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Ana Iuras
Dopady vstupu Rumunska do EÚ na jeho ekonomiku a poľnohospodársky sektor.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Jakubeová
Analýza vybraných aspektov dopadu vstupu Slovenska do Európskej Únie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Svetlana Jakubíková
Aspects of Environmental Policies in the European Union
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Svetlana Jakubíková
Bio Economy of Food Waste
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Róbert Janec
Marketing športových organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Jánošík
The Transition of Agricultural Sector and CAP: A Case Study
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Jozefiak
Trh nehnuteľnosti v SR: Charakteristika, problémy a faktory ktoré ho ovplyvňujú
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondrej Juríček
Selected Aspects of Food Security in Central Europe: A Case Study
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Alizhan Nurlanovich Kadyrbayev
Comparative Analysis of Retailing: Case Studies
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Payrav Kasirov
Challenges and Perspectives of Economic Development in Tajikistan
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Klobušický
Analýza vybraných sociálno-ekonomických aspektov regionálneho rozvoja EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Kolény
The Global Economic Crisis and Selected Aspects of Pension System Reforms in the EU Countries
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viera Končitíková
Nezamestnanosť
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Konečná
Globálna hospodárska kríza a úloha monetarnej politiky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Konturová
The Effected of the EU Common Agriculture Policy on Slovak Farms: A Case Study
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Korenko
Vývoj na trhu práce a vplyv hospodárskej krízy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zorica Koroskovská
The Economic Aspects of the Intregation Process of Macedonia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kotešovská
An Analysis of A Business Entity
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Kotlár
Analýza vybraných aspektov a determinantov trhu s potravinami
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Kovács
Vývoj hospodárskej krizy v Eurozone
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Kovalinková
Analýza ekonomického vývoja a hospodárskej politiky krajín zo zoskupenia MINT
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Valentín Krajčír
Selected Aspects of Doing Business in the Case of Small and Medium Enterprises
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Kráľová
Foreign Direct Investment and Economic Development
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nina Krivošíková
Hospodárska politika rozvojových krajín
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Križanová
Global Financial Crisis and its Effects on Economic Development: The Case of Slovak Republic
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Eliška Kuklová
A Case Study in Behavioral Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Eliška Kuklová
Sharing Economy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Kuklová
Sharing Economy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Kusendová
Tendencie vývoja politiky rozvoja vidieka v EÚ v kontexte globálnej hospodárskej krízy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kusendová
Vybrané aspekty environmentálnej ekonomiky vo vyspelých krajinách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Peter Lacuška
Vybrané aspekty hospodárskej politiky v kontexte globálnej hospodárskej krízy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Lajda, PhD.
Factor Content of Agri-food Trade in Selected EU Member States
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Panajot Lamkja
Economic Transformation and European Integration Process: The Case of Albania
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Lenčéš
Analýza vybraných aspektov problematiky nezamestnanosti na úrovni samosprávy.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Lenčéš
Vybrané aspekty nezamestnanosti v kontexte súčasnej globálnej hospodárskej krízy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Lendel
Makroekonomická politika a hospodárske cykly
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Lestyánszka
The Analysis of the Developments in the EU Biogas Market
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lyžičiar
Globálna hospodárska kríza a jej dopady na ekonomiku vybraných krajín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lyžičiar
Vývoj dlhovej krízy v Eurozóne
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Maceják
Analýza vývoja zahraničného agroobchodu krajín V4 po vstupe do EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nelson Machin Tatai
Globálna hospodárska kríza, jej dopady na Španielsko, vývoj, prognozy a potenciálne dosledky pre EÚ a Eurozonu
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Manda
Makroekonomické aspekty rozvoja regiónu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Maňovský
A Case Study in Development Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktor Márkus
The Economics of Beekeeping
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Matejbus
Portfolio Investing in Europe
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Matejčík
Implementovanie nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku v SR.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Matuška
Makroekonomické aspekty rozvoja regiónov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Mazáková
Fiškálna politika krajín Vyšehradskej štvorky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Midriaková
Ekonomická analýza systému zdravotníctva
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Mikula
Inflácia a makroekonomické súvislosti: analýza vybraných krajín EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ing. Tomáš Mišečka, PhD.
Interaction Between Financial and Commodity Markets
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Modráčková
Daňové systémy v EÚ a perspektíva ich harmonizácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mária Mokrišová
Agricultural Commodity Prices and Price Transmission
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Mulík
Inštitucionálna ekonomika: pripadová študia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Mulík
Vybrané aspekty využitia biotechnológii
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Nágel
Implementácia nástrojov hospodárskej politiky v kontexte globálnej hospodárskej krízy - pripadová štúdia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Nágel
Vybrané aspekty hospodárskej politiky v kontexte globálnej hospodárskej krízy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nagy
Analýza spotreby vybraných agropotravinárskych komodít
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Nambuge, PhD.
Valuation of the Public Goods
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Németh
Analýza ekonomického vývoja a hospodárskej politiky krajín zo zoskupenia BRICS
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Németh
Vybrané aspekty dlhovej krízy v Eurozóne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Imer Nezir
Market Economy and the Rule of Law: A Case Study from V4 Countries
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Nosáľová
A Case Study in International Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislava Novická
Nezamestnanosť v krajinách EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Pánik
Vybrané aspekty tieňovej ekonomiky vo vyspelých krajinách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Paulovič
Globálna hospodárska kríza a reakcia hospodárskej politiky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Pénzeš
Analýza blahobytu: systém zdravotníctva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pénzeš
Reforma zdravotnictva a globálna hospodárska kríza.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Petrík
Analýza vybraných aspektov daňovej sústavy na úrovni samosprávy.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Petrík
Vplyv daňových rajov na fiškálnu politiku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Petrus
Ekonomické aspekty európskej integrácie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Piterková
Verejné statky v poľnohospodárstve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Podhorská
Minimálna mzda a vývoj na trhu práce Európskej únie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrii Potapenko
Vývozný potenciál a diverzifikácia ukrajinského medu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Radecká
SME Development and European Structural Fund
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Reguliová
Vybrané aspekty štrukturálnych fondov EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Richter, PhD.
Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcel Rypák
Analýza ekonomických dopadov externality: Svetelné znečistenie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Sabová
A Case Study in Development Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Barbora Sabová
A Macroeconomic Analysis of A Selected Country
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Sabová
A Macroeconomic Analysis of A Selected Country
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Cyntia Sebőková
Selected Aspects of Food Security in Central Europe: A Case Study
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Dipl.-Ing. (FH) Klaus Christian Schödel
Project-Based Controlling for Project-Oriented Enterprises
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Sládečková
Verejné financie a hospodárska politika
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Slebodník
Analýza blahobytu: daňová reforma
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Solár
Vybrané aspekty hospodárskej politiky v kontexte globálnej hospodárskej krízy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
151.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yating Song
Obchodná politika a obchod medzi Činou a SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Straková
Globálna hospodárska kríza a reakcia hospodárskej politiky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Samuel Suchý
A Case Study in Development Economics
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
154.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oleksandr Romanovych Sych
An Analysis of Global and Ukrainian Wheat Market
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrea Šebová
Európska integrácia a jej dôsledky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
156.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Šelestaková
Analýza blahobytu : Dôchodková reforma
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
157.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Šelestaková
Reforma dôchodkového systému a globálna hospodárska kríza.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
158.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Šimšíková
Vývoj šedej ekonomiky v Európskej Únii
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
159.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Šlahorová
Analýza vybraných aspektov a determinantov trhu práce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Šmelková
Dopady zavedenia EURA na ekonomiku SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Šoltýsová
Ekonomická analýza systému VŠ vzdelávania
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Štechová
Determinants of the knowledge economy and their impact on the EU countries
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Eva Štechová
Education and the Knowledge Economy.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Štěpánek
Vplyv ceny ropy na ekonomiku Mexika
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Švábová, PhD.
Vybrané aspekty dopytu po mliečnych výrobkoch
Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Timko
Makroekonomické aspekty rozvoja regiónov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Tordová
Biotechnologies and its Effects
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Tóthová
Globalisation and Sharing Economy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
169.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tuš
Budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jeho vplyv na slovenské poľnohospodárstvo
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
170.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Tuš
Prípadová štúdia implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v podmienkach slovenských fariem
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
171.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Christián Tvrdý
Analýza ekonomického vývoja vybraných krajín Eurozóny
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
172.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Christián Tvrdý
Európska integrácia a jej dôsledky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
173.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Urda
Analýza vybraných aspektov podnikania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
174.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Ürgeová
Ekonomika využitia biopalív
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
175.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Valachyová
Tendencie vývoja na svetovom trhu potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
176.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Olga Vorobeva
Introduction of a Food Product to the Slovak Market
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
177.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Vykoukal
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej budúci vývoj v kontexte globálnej hospodárskej krízy.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
178.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kostiantyn Oleksandrovych Yabchenko
Export Market Potential of Ukrainian Honey
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
179.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Zajko
Policy Response to Current Debt Crisis in the Eurozone.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
180.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimir Zloh
Dopady integračných procesov na srbskú ekonomiku a poľnohospodársky sektor
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
181.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimir Zloh
Vybrané aspekty agrárnej politiky Srbska v kontexte jeho integračného procesu do EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Žabka
Comparative analysis of FDI in Slovakia from China, South Korea and Japan
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Žila
Analýza podnikateľského subjektu podnikajúceho v poľnohospodárstve v podmienkach kandidátskej krajiny: prípadová štúdia zo Srbska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
184.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Žila
Dopady hospodárskej krízy na ekonomiku Srbska
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná