Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Fik, PhD.
Identification number: 1207
University e-mail: martin.fik [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Adamka
Zhodnotenie chovu čičily veľkej v SR
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Adamka
Zhodnotenie rastu králikov brojlerového hybrida Hycole v drobnochovateľských podmienkach chovu
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Bača
Šarišský obrovitý králik
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Bača
Šarišský obrovitý králik
April 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Bendíková
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bódiová
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Bódiová
Fytobiotiká vo výžive králikov
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Bradavicová
Príprava stavačov na Field Trial
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bianka Čížová
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Fazekašová
Zhodnotenie kvality srsti Slovenského hrubosrstého stavača
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Fazekašová
Zhodnotenie úrovne chovu Slovenského hrubosrstého stavača
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Fedorjaková
Zhodnotenie zdravotného stavu a porúch správania Bíglov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Fľaková
Perspektíva a využitie poľovných sliedičov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fuka
Charakteristické pachové vlastnosti stôp zveri
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Fuka
Zhodnotenie vplyvu matky na kvalitu srsti potomstva hrubosrstých jazvečíkov
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gonos
Možnosti využitia spoločného ustajnenia v synchronizácii estra králikov
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Gunišová
POROVNANIE INTENZITY RASTU KRÁLIKOV BROJLEROVÉHO HYBRIDA HYCOLE V DROBNOCHOVATEĽSKÝCH PODMIENKACH CHOVU A VO VEĽKOCHOVNÝCH PODMIENKACH
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hajníková
Analýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkov
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hamráček
Zhodnotenie dlhovekosti produkčných samíc brojlerových králikov
April 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Hozlár
Ekonomika výroby králičieho mäsa v drobnochovateľských podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Hrežík
Zhodnotenie poľovnej kynológie na Slovensku v rokoch 2006 až 2012
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Chalányi
Analýza závislosti vybraných ukazovateľov mechaniky pohybu od morfometrických chrakteristík u štandardných hrubosrstých jazvečíkov
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuba Choborová
Anatomická stavba vonkajšieho zvukovodu u psov a jeho ochorenia
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuba Choborová
Výskyt mikroorganizmov vo vonkajšom zvukovode psov
April 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Ištoková
Metódy stanovenia optimálnej doby krytia u súk
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Ivicová
Možnosti výcviku vystavovania u stavačov
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Ivicová
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
April 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Izsáková
Poruchy osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Jakubecová
Popis symptómov pseudogravidity u súk
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Jenisová
Kvalita jatočného tela brojlerových králikov z drobnochovateľských podmienok chovu
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Jenisová
Kvalita králičieho mäsa
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Jonis
Možnosti využitia fytoaditív vo výžive králikov
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jonis
Vplyv komerčného aditíva Emanox PMX na vybrané produkčné ukazovatele brojlerových králikov
April 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Káčerová
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
May 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Kišáková
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kišáková
Zhodnotenie úrovne chovu Nitrianského králika
April 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kochanová
ANALÝZA VYBRANÝCH PRODUKČNÝCH UKAZOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Kőrössy
Možnosti využitia inseminácie u zdrobnených plemien králikov
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmara Kováčiková
Možnosti využitia spoločného ustajnenia produkčných samíc králikov
April 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žofia Koyšová
Zhodnotenie kvality srsti a osrstenia populácie hrubosrstých jazvečíkov
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Krajecová
Výcvik stavačov na absolvovanie jesenných skúšok poľovnej upotrebiteľnosti v súčasných podmienkach nízkych stavov malej zveri
April 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kučeničová
Zhodnotenie úžitkovosti brojlerových králikov v podmienkach rodinnej farmy
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Majerská
Porovnanie vybraných vlastností potomstva chovných psov u hrubosrstých jazvečíkov
April 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Mamojková
Zhodnotenie kvality srsti a osrstenia u plemena králikov činčila malá
April 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Mamojková
Zhodnotenie úrovne chovu činčily malej na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Melknerová
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Mentová
Kvalita osrstenia nemeckých poľovných teriérov
April 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Mentová
Zhodnotenie hrúbky srsti u plemena nemecký poľovný teriér
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Michalková
Analýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikov
April 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Neirurerová
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov Nitrianských králikov
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Papučová
Zhodnotenie úrovne chovu burgundského králika na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Potúčková
Zhodnotenie kvality srsti hrubosrstých jazvečíkov
April 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ildikó Sándorová
Analýza morfometrických rozdielov v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Sidor
Zhodnotenie vplyvu Beta-glukánu na vybrané produkčné ukazovatele králikov vo výkrme
April 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtech Šrank
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vachová
Zhodnotenie úrovne chovu anglického špringeršpaniela v podmienkach Slovenska
April 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Valášková
Zhodnotenie kvality srsti a osrstenia u Slovenského hrubosrstého stavača
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Valentovič
Analýza úžitkovosti a technika chovu zdrobnených plemien králikov vo vybranom chove
April 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Valkovič
Porovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzsky strieborný a Veľký svetlý strieborný
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Valkovič
Zhodnotenie úrovne chovu králika Veľký svetlý strieborný na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Zacharová
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Zacharová
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
April 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress