Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Identifikační číslo: 1208
Univerzitní e-mail: pavol.schwarcz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra európskych politík (FEŠRR)
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Proděkan - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Bábsky
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ingrida Baková, PhD.
Stanovenie a zhodnotenie podmienok a indikátorov rozvoja obcí v SR v kontexte programu rozvoja vidieka SR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimíra Bartová
Odbytové organizácie výrobcov v regiónoch Nitrianskeho kraja
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Vladimíra Bartová
Odbytové organizácie výrobcov v regiónoch Nitrianskeho kraja
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimíra Bartová
Odbytové organizácie výrobcov v regiónoch Trenčianskeho kraja
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Belan
Využívanie fondov Európskej únie miestnou samosprávou vo vybraných obciach SR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbara Belanová
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ v poľnohospodárskych podnikoch mikroregiónu CEDRON - NITRAVA
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
Vplyv Programu rozvoja vidieka na rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva v Slovenskej republike
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Dragan Brkovic
Institutional preparation of Bosnia and Herzegovina for implementation of Rural Development policies
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Búziková
Implementácia opatrení politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne SR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Čavojská
Zhodnotenie dopadov podporných mechanizmov na rozvoj vidieka vo vybranom regióne na Slovensku v programovom období 2007-2013
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Diana Čeriová
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Dávidová
Luxemburská reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Dratva
Odbytové organizácie výrobcov v regiónoch Banskobystrického kraja
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Róbert Fiala
Implementácia opatrení SPP vo vybranom regióne SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Mária Flimelová
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Norbert Floriš
Krátke dodávateľské reťazce a ich úloha v rozvoji vidieka v podmienkach SR
září 2020Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Garajová
Vplyv zariadenia sociálnych služieb na rozvoj regiónu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michaela Gízelová
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Hoľková
Implementation of Support from the ERDF in the Particular Region of SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Hořeňovská
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Hullová
Potenciál a perspektívy cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho kraja
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Júlia Hvojníková
Realizácia pomoci z EFRR vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Chrančoková
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Jakabšicová
Implementation of Leader approach in LAG Vrsatec
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Ježo
Zhodnotenie rozvoja občianskej infraštruktúry v Nitrianskom kraji v programovom období 2007-2013
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Petra Karásková
Implementácia prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Klobušovská
Realizácia pomoci z ESF vo vybranom regióne
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Ivan Klučka
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Kobrtková
Implementácia opatrení politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Kodajová
Využitie priamych podporných mechanizmov SPP EU v Trenčianskom kraji
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Kollárová
Reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich vplyv na sektor poľnohospodárstva v SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Kollárová
Využitie fondov EÚ vo vybranom regióne SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Kopček
Využívanie fondov Európskej únie miestnou samosprávou vo vybraných obciach
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Kordiková
Využitie finančných prostriedkov z ESF pre činnosť občianskych združení vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Kovács
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku vo vybranom regióne SR
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zoltán Kovács
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kováčiková
Využitie finančných prostriedkov z ESF pre činnosť občianskych združení vo vybranom regióne SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kováč
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denis Kristek
Potenciál a perspektívy cezhraničnej spolupráce Nitrianskeho kraja
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Lešánek
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Magáth
Využitie podporných mechanizmov kohéznej politiky vo Výčapoch-Opatovciach
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erik Mojžiš
Utilization of support mechanisms of CAP in the particular region of SR
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Katalin Molnár
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bernadeta Nagyová
Využívanie fondov Európskej únie miestnou samosprávou vo vybraných obciach
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Nagyová
Implementácia prístupu Leader v MAS Stará Čierna voda
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Nagyová
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tamara Odzganová
Utilization of support mechanisms of CAP in the particular region of SR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Mário Pätoprstý, PhD.
Využitie štrukturálnych fondov na Slovensku v programovacom období 2004-2006 na úrovni NUTS II a NUTS III
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Práznovská
Využitie priamych podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybranom regióne
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Prosnanová
Implementácia prístupu Leader (CLLD) vo vybranej MAS
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Rakúsová
Realizácia pomoci z EFRR vo vybranom regióne SR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Gabriela Rurová
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Maroš Rusin
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom subjekte Trnavského kraja
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zora Servická
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Klaudia Schifferová
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Sihelská
Využitie finančných prostriedkov z ESF pre činnosť občianskych združení vo vybranom regióne SR.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jozef Studený
Využitie priamych podporných mechanizmov SPP EU vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Svetlík
Uplatňovanie špecifických nástrojov politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne SR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Syvokhina
Internacionalizácia vzdelávania v Slovenskej republike
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikolas Szabó
Zhodnotenie využitia nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v operačných programoch Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program mestom Nitra
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Šimovičová
Uplatňovanie priamych platieb v poľnohospodárskych subjektoch Trnavského kraja
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lívia Šiňanská
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Šlosárová
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Štefanková
Možnosti čerpania dotácií pre poľnohospodárske podniky v SR zo zdrojov EÚ
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Štrbáková
Implementácia opatrení politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Štubňa
Realizácia pomoci z ESF vo vybranom regióne
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Šuníková
Vplyv Luxemburskej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podnikateľské subjekty v Nitrianskom kraji
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dragana Terzić
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Oliver Tóth
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranom regióne SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radka Trochanová
Realizácia pomoci z EFRR vo vybranom regióne SR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Annamária Vámošová
Reforma politiky rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Varecha
Implementácia prístupu Leader vo vybranej MAS
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Vatrt
Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martina Verešová
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Vídenský
Implementácia 4. osi politiky rozvoja vidieka v SR v programovom období 2007-2013
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Vozárová
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Vrábľová
Realizácia pomoci z EFRR vo vybranej obci SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Vrba
Disparities in Socio-economic Development of Slovak Regions
březen 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Matúš Vrba
Modelovanie dopadu podporných politík odbytu poľnohospodárskych komodít vo výrobno-odbytovej vertikále
září 2017Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Lucia Weisová, PhD.
Hodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petronela Zajarošová
Implementation of Leader approach in particular LAG
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Petra Zaujecová, PhD.
Hodnotenie implementácie prístupu LEADER v SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Zelizňaková
Realizácia pomoci z EFRR vo vybranom regióne SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována