Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
Identifikačné číslo: 1209
Univerzitný e-mail: martin.olejar [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Attila Ábrahám
Porovnanie metód riadenia polohovacích solárnych systémov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Balala
Návrh a realizácia modelu na sériovú komunikáciu s PLC regulátorom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Baláži, PhD.
Dynamická konfigurácia vstupno-výstupných modulov v PLC od firmy B&R
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Baláži, PhD.
Riadenie teploty v uzavretom priestore pomocou PLC
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Balážik
Porovnanie a možnosti využitia malých riadiacich systémov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Balko
RS232 komunikácia v PLC SIMATIC S7-200
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matej Balla
Inteligentná domácnosť ovládaná pomocou PLC
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matej Balla
Meranie parametrov elektrickej siete prostredníctvom PLC B&R
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Balogh
Riadenie krokového motora prostredníctvom PLC
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Beduš
Návrh modelu dvojosého polohovacieho zariadenia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Beduš
Vplyv teploty stacionárneho solárneho systému na jeho účinnosť
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Attila Birkuš
Využitie procesora PIC pri riadení nespojitých technologických procesov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miloš Burianek
Využitie PLC pri realizácii modelu inteligentného rodinného domu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marek Czako
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Peter Dávid
Vizualizácia zariadenia na transport kariet
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Samuel Dutka
Riadenie technologického procesu prostredníctvom OPC UA
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Ernihold
Nízkopríkonový bezdrôtový telemetrický systém na meranie prietoku vody v potrubí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Fidler
Regulácia výšky hladiny s využitím DCS systému CENTUM CS3000
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Fúska
Implementácia Web servera do PLC
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Matej Fúska
Implementácia Web servera do PLC
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Fúska
Návrh aplikácie na výpočet úväzkov pre Katedru elektrotechniky, automatizácie a informatiky na TF SPU v Nitre
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Gála
Komunikácia medzi PLC
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Gála
Sériová komunikácia s PLC od firmy B&R
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Harvančík
Návrh bezpečnostného systému vybraného objektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Holovič
Vizualizácia technologického procesu prostredníctvom SCADA systému
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Horňák
Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Dominik Horňák
Využitie neuro-fuzzy logiky na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
august 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Hrnčár
Vizualizácia technologického procesu prostredníctvom PanelView Plus 600
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Samuel Hrotík
Autotuning PID regulátora prostredníctvom PLC
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Adrián Hrúz
Riadenie dopravníkového systému pre inteligentné karty
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Peter Hudačko
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Huljak
Meranie vibrácií prostredníctvom PLC
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Huljak
Riadenie procesu miešania živného roztoku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Hurtónyi
Riadenie modelu lisu prostredníctvom PLC
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Adam Jančovič
Riadenie krokového motora prostredníctvom OPC UA
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kamil Javorčík
Komunikácia RS232 v prostredí Matlab
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Jesenský
Implementácia Fuzzy regulátora do PLC
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Juriga
Riadenie PLC S7- 300 prostredníctvom Ethernetu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Jozef Kéry
Implementácia 3D modelov do softvéru na riadenie robotov Mitsubishi
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Kósa
Automatický raziaci stroj na tvárnenie plastov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Kósa
Model pneumatického lisu riadeného PLC
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marián Košút
Riadenie pneumatického manipulátora prostredníctvom PLC
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ivan Kozai
Možnosti využitia chaotického atraktora na kódovanie dát
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Kozár
Náhodný bitový generátor.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lendvay
Distribuované riadenie technologického procesu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Liko
Aplikácia infražiaričov v priemyselnom vykurovaní
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Lipka
Inovácia zariadenia na meranie abrazívneho opotrebenia
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Lisický
Využitie fuzzy riadenia v poľnohospodárskych prevádzkach
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Lovász
Riadenie procesu premiešavania živného roztoku pomocou PLC
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Malár
Implementácia OPC servera do PLC firmy B&R
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Malár
PROFIBUS komunikácia medzi PLC
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ján Marek
Výroba držiaka kolesa automobilu MAG zváraním pomocou robotov MOTOMAN-YASKAWA a zváracieho invertora SKS
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Nagy
Vytvorenie funkčného bloku pre riadenie frekvenčného meniča
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Német
Optimalizácia riadenia rýchlosti krokového motora pri meraní mechanických vlastností materiálov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Packa
Vizualizácia technologických procesov prostredníctvom softvéru WinCC
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Palovčík
Automatizácia riadenia polohovania horáka pri zváraní
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Palovčík
Meranie sily prostredníctvom PLC
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Eduard Pastorek
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCE
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Pisca
Komunikácia a zber dát medzi kamerou IFM a PLC Siemens
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Priechodský
Riadenie školského robota MIRO v prostredí LabVIEW
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Priechodský
Vizualizácia riadenia školského robota MIRO
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Juraj Rác
Návrh riadenia pre stroj na osádzanie súčiastok
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Juraj Rác
Riadenie modelu trojosového polohovacieho systému prostredníctvom PLC
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Slobodník
Simulácia riadenia školského robota ŠR1 MIRO
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rako Smiljanić
Návrh aplikácie pre meraciu ústredňu ALMEMO
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Straka
Návrh snímača difúzneho žiarenia a snímača polohy slnka pre dvojosí polohovací solárny systém
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Straka
Vplyv konštrukcie modelu veternej elektrárne na jej výkon
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Svorad
Analýza metód nastavenia koeficientov regulátora
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Šafárik
Riadenie CNC stroja prostredníctvom PLC
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Šándor
Automatizácia dávkovania aditív na eliminovanie SO2 vo filtračnom zariadení
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Šándor
Inovácia procesu dávkovania aditív na eliminovanie SO2 vo filtračnom zariadení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Škopek
Energetická bilancia dvojosového polohovacieho solárneho systému
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Špaňo
Integrovanie PID regulátora do PLC systému
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Tábi
Univerzálny stroj na vykladanie matíc riadený pomocou PLC a 6-osého robota
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Daniel Takáč
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Takáč
Vytvorenie modelu triediacej linky
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Tóth, PhD.
Návrh riadiaceho algoritmu na vyhýbanie sa prekážkam v prostredí LabView
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Tóth
Simulácia dynamických systémov v prostredí LabView
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Tóth
Simulácia PID regulátora v prostredí LabVIEW
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Valo
Optimalizácia koeficientov PID a PSD regulátora
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Vanek
Návrh fotovoltaickej elektrárne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Vitek
Možnosti využitia solárnych kolektorov v domácnostiach.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Vydarený
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Záhorský
Implementácia riadiacich algoritmov do procesorov ARM v prostredí Lab VIEW
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Martin Zeleňák
Implementácia 3D modelu technologickej linky do softvéru Scene Viewer
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Zeleňák
Vizualizácia technologického procesu riadeného PLC Beckhoff
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zima
Návrh riadenia jednosmerného motora prostredníctvom PLC a jeho využitie vo vyučovaní predmetu Technická kybernetika
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná