Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1211
Univerzitný e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

     Absolvent          Záverečná práca     
     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrícia Babčanová
Fyziologický význam a zastúpenie flavonoidov v listoch rôznych druhov kultúrnych rastlín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Bakita
Vplyv vonkajších faktorov prostredia na dosahované úrody kapusty repkovej pravej
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Bednárik
Vplyv nízkych teplôt na fyziologické ukazovatele vybraných druhov plodín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
Rozvoj metód fenotypovania a diagnostických prístupov využiteľných pre identifikáciu tolerantných genetických zdrojov plodín
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboslava Cichá
Vplyv zníženej dostupnosti vody na rasto-vývinové procesy a fotosyntézu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Katarína Čarnecká
Flavonoidy v listoch rastlín: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch kultúrnych rastlín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Danišová
Vplyv faktorov prostredia a pestovateľského systému na prieduchovú aktivitu listov kukurice
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Danišová
Vplyv faktorov prostredia na prieduchovú aktivitu listov obilnín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Dankovičová
Hodnotenie fyziologických reakcií rastlín pšenice na deficit vody
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. B.Sc. Frdaus Hussein Rahman Dzayi
The effect of heat and drought stress in interaction with salicylic acid treatment in pepper (Capsicum annuum L.) plants
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Hana Feješová
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívnych parametrov úrody zŕn ozimnej pšenice
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Feješ
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívny parametrov úrody zŕn sladovníckeho jačmeňa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Fiantoková
Vplyv svetelných podmienok na formovanie fotosyntetického aparátu pšenice
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Andrej Filaček
Využitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov (denné štúdium)
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Fülöpová
Biologické aspekty pestovania netradičných druhov obilnín v podmienkach globálnej zmeny klímy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Gregorová
Hodnotenie účinku vybraných prípravkov s morforegulačným účinkom na rast a vybrané fyziologické ukazovatele kapusty repkovej pravej formy ozimnej
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominik Greguš
Zmeny produkčných vlastností rastlín vplyvom klimatických extrémov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Herák
Hodnotenie účinku stimulačného preparátu na rast, fyziologické parametre a suchovzdornosť plodín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Hujo
Vplyv teploty prostredia na fyziologické ukazovatele vybraných druhov zelenín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je odovzdaná
DizP
Autor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Hodnotenie fyziologických znakov a environmentálnej plasticity genetických zdrojov plodín využitím fenomických prístupov
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Sucho a mykoríza: vplyv na rast rastlín a obsah flavonoidov v listoch šalátu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lucia Jasenovská
Vplyv podmienok pestovania na obsah biologicky cenných látok a antioxidačnú kapacitu listovej zeleniny
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lucia Jasenovská
Vplyv podmienok pestovania na obsah zdravotne cenných látok kávovníka a čajovníka
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marianna Kadáková
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívny parametrov úrody semien olejnín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Kanďarová
Vplyv podmienok prostredia na obsahové látky liečivých rastlín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Korábová
Vplyv vonkajších faktorov prostredia na dosahované úrody vybraných druhov obilnín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kovács
Hodnotenie účinkov kyseliny salicylovej na rast, produktivitu a odolnosť rastlín pšenice k vysokej teplote
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kovács
Účinok vysokej teploty na fotosyntetickú aktivitu listov obilnín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Erika Krajmerová
Antokyany v ovocí a zelenine: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Erika Krajmerová
Antokyany v ovocí a zelenine: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Marek Krištín
Vplyv nízkych teplôt na rast a fyziologické funkcie vybraných plodín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anton Kubala
Účinok vysokých a nízkych teplôt na fotosyntetické parametre listov vybraných poľných plodín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Kubinec
Vplyv teploty prostredia a deficitu vody na rast, ontogenetický vývin a fyziologické reakcie plodín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Kvietková
Rast koreňovej sústavy pšenice letnej f. ozimnej v podmienkach limitovaných nedostatkom zrážok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Kvietková
Rast, vývin a funkcie koreňovej sústavy obilnín v závislosti od vnútorných faktorov a vlastností pôdy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Matulák
Reakcie genotypov pšenice na deficit vody
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Matulák
Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Mikuš
Vplyv faktorov prostredia na fotosyntetický aparát jačmeňa jarného
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Využitie fenomických prístupov na identifikáciu vlastností genetických zdrojov listovej zeleniny v meniacich sa podmienkach prostredia
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Pešta
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov genotypov pšenice
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Regulyová
Vplyv dusíkatej výživy na obsah flavonoidov v nadzemnej časti liečivých rastlín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Sučíková
Ovplyvňovanie obsahu flavonoidov v listoch šalátu zmenami podmienok prostredia
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Szabó
Súčasné trendy a perspektívy využitia rastových regulátorov v produkčnom procese hustosiatych obilnín
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Szabó
Účinky rastových regulátorov na rast a fyziologické ukazovatele pšenice
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anežka Škútová
Analýza účinkov sucha a obranných mechanizmov na úrovni fotosyntetického aparátu obilnín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anežka Škútová
Vplyv nedostatku vody na rast a fyziologické funkcie obilnín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Elena Trégerová
Porovnanie vplyvu faktorov prostredia na dosahované úrody kapusty repkovej pravej v rozdielnych pôdno-klimatických podmienkach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Turčinová
Vplyv nepriaznivých faktorov prostredia na rast, vývin a fyziologické prejavy koreňovej sústavy obilnín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Turčinová
Vplyv vodného deficitu na fotosyntetické ukazovatele odrôd pšenice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Vašková
Napĺňanie sinkov v klasoch pšenice letnej f. ozimnej v závislosti od odrody a listovej výživy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Vašková
Vysoká teplota ako limitujúci faktor produktivity obilnín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Volárová
Hodnotenie fyziologického stavu a biologických vlastností jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v závislosti od lokality výskytu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Volárová
Variabilita vybraných kvalitatívnych parametrov plodov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v závislosti od lokality výskytu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavlína Závacká
Fyziologické účinky vysokej teploty na rastliny pšenice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vanda Žibeková
Hodnotenie obsahu antokyánov a flavonoidov v ovocí a zelenine nedeštrukčnou metódou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vanda Žibeková
Vplyv faktorov prostredia a pestovateľských faktorov na tvorbu účinných obsahových látok vybraných druhov liečivých rastlín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná