Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identification number: 1211
University e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Plant Physiology (FAaFR)

     
     Lesson          
     
Publications
     
Bodies
     
     

The following list contains all information available to the publication.

CHOVANČEK, E. -- ŽIVČÁK, M. -- BRESTIČ, M. -- GAŠPAROVIČ, K. -- FERENCOVÁ, J. -- DEMOVÁ, I. -- BOTYANSZKÁ, L. -- KOVÁR, M. -- HAUPTVOGEL, P. Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 49--52. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).

Original name:
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat
English name:
Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat
Written by (author):
Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD. (12%)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (11%)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (11%)
Ing. Kristína Gašparovič, PhD. (11%)
Ing. Jana Ferencová (11%)
Ing. Ivana Demová (11%)
Ing. Lenka Botyanszká, PhD. (11%)
Ing. Marek Kovár, PhD. (11%)
Pavol Hauptvogel (11%)
Department:
Department of Plant Physiology
Kind of publication:
article in a proceedings
Collection:
Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019
Nature of article:
Part number:
Starting page:
49
Up to page:
52
Number of pages:
4
UT code by Web of Science:
Original language:
Slovak
Publication category:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: fyziológia rastlín, fotosyntéza, klimatické zmeny, vysoké teploty, pšenica
Year of submission:
2019
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change: 10/05/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).

Original name: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019
English name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-213-2949-2 (brož.)
Publisher:
Česká zemědělská univerzita
Place of publishing:
Praha
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2019
Last change:
09/14/2019 22:20 (Data import from library)