Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1211
Univerzitný e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 

          Výučba     Záverečná práca     
     Publikácie     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANČEK, E. -- ŽIVČÁK, M. -- BOTYANSZKÁ, L. -- KOVÁR, M. -- GAŠPAROVIČ, K. -- DEMOVÁ, I. -- FERENCOVÁ, J. -- HAUPTVOGEL, P. -- BRESTIČ, M. Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. (2019), s. 17.

Originálny názov:
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany:
17
Do strany:
17
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
AFK Postery zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fyziológia rastlín, odolnosť rastlín, fotosyntéza, klimatické zmeny, sucho, vysoké teploty, pšenica
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti..

Originálny názov:
Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)