Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identifikační číslo: 1211
Univerzitní e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Využitie nedeštrukčných metód pri štúdiu účinku sucha a vysokej teploty na fotosyntetický aparát obilnín
Autor: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Pracoviště: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Oponent 1:Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie nedeštrukčných metód pri štúdiu účinku sucha a vysokej teploty na fotosyntetický aparát obilnín
Abstrakt:Cieľom habilitačnej práce je zhrnúť a analyzovať možnosti využitia vybraných metód merania stavu fotosyntetického aparátu obilnín, predovšetkým pšenice, v podmienkach sucha a vysokej teploty. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 30 obrázkov, 4 tabuľky a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom o fotosyntetickej produkcii rastlín a účinkoch stresových faktorov na fotosyntézu. V ďalšej časti sú charakterizované vybrané spektrometrické a fluorescenčné metódy, ich význam, princípy a postupy využitia pri detekcii účinkov stresov na fotosyntetický aparát plodín. Tretia a štvrtá kapitola popisuje mechanizmy účinku sucha a vysokej teploty na úrovni fotosyntetických a fotochemických reakcií s využitím vybraných neinváznych metód, na základe výsledkov realizovaných experimentov. Praktickým výstupom je popis prístupov hodnotenia tolerancie genotypov na sucho a termostability fotosyntetického aparátu, založené na vybraných technikách a ich potenciálnej využiteľnosti v praktických aplikáciách
Klíčová slova:fotosyntéza, pšenica, fluorescencia chlorofylu, spektrometrické metódy, sucho, vysoká teplota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně