Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1211
Univerzitný e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     Orgány          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Využitie nedeštrukčných metód pri štúdiu účinku sucha a vysokej teploty na fotosyntetický aparát obilnín
Autor: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Oponent 1:Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie nedeštrukčných metód pri štúdiu účinku sucha a vysokej teploty na fotosyntetický aparát obilnín
Abstrakt:
Cieľom habilitačnej práce je zhrnúť a analyzovať možnosti využitia vybraných metód merania stavu fotosyntetického aparátu obilnín, predovšetkým pšenice, v podmienkach sucha a vysokej teploty. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 30 obrázkov, 4 tabuľky a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom o fotosyntetickej produkcii rastlín a účinkoch stresových faktorov na fotosyntézu. V ďalšej časti sú charakterizované vybrané spektrometrické a fluorescenčné metódy, ich význam, princípy a postupy využitia pri detekcii účinkov stresov na fotosyntetický aparát plodín. Tretia a štvrtá kapitola popisuje mechanizmy účinku sucha a vysokej teploty na úrovni fotosyntetických a fotochemických reakcií s využitím vybraných neinváznych metód, na základe výsledkov realizovaných experimentov. Praktickým výstupom je popis prístupov hodnotenia tolerancie genotypov na sucho a termostability fotosyntetického aparátu, založené na vybraných technikách a ich potenciálnej využiteľnosti v praktických aplikáciách
Kľúčové slová:
fotosyntéza, pšenica, fluorescencia chlorofylu, spektrometrické metódy, sucho, vysoká teplota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene