Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identification number: 1212
 
 
6258T00  Quantitative Methods in Economics I-KME
FEM I-KME den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study
Study group no.: 2

Contacts               Final thesis
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Babínová
Dopyt a ponuka ako základné elementy trhu
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Balážová
Matematická interpretácia krivky produkčných možností
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Alexandra Baloghová
Využitie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku
June 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Behan
Optimalizácia funkcií ekonomickej analýzy
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Čeryová
Krivka učenia sa a jej využitie v ekonómii
May 2016Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Dominika Čeryová
Krivka učenia sa a jej využitie v ekonómii
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Karin Daňová
Finančná gramotnosť študentov SPU
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Dídová
Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Karin Feranecová
Reklama a jej vplyv na deti
June 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sandra Földesiová
Ekonomická interpretácia diferenciálneho počtu
May 2017
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Soňa Galovičová
Nástroje komunikačného mixu v praxi
June 2020
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Grófová
Exponenciálne modely v reálnych životných situáciách
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Hubinská
Komparatívna analýza vybraných druhov mlieka so zameraním na preferencie spotrebiteľov
April 2020Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Chovanová
Marketingová komunikácia vo vybranom agropotravinárskom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Jadroňová
Event marketing ako nástroj komunikačného mixu
June 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Klaudia Jančová
Finančná gramotnosť študentov SPU
June 2020
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Kollár
Vplyv akciových cien tovarov na správanie sa spotrebiteľov
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikola Krahulcová
Symbolika a význam farieb v reklame
June 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alica Mikulášiková
Matematická interpretácia cenovej diskriminácie
May 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Nutterová
Vizualizácia - súčasť nástrojov ekonomickej analýzy
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Petríková
Finančná gramotnosť obyvateľov vybraného regiónu
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Natália Režová
Ebbinghausove krivky a ich využitie v ekonómii
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Rožníková
Nové trendy v marketingu, marketingovej komunikácii a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
June 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Arnold Simon
Využitie funkcií pri modelovaní ekonomických procesov
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miriam Slabá
Prieskum finančnej gramotnosti vybranej skupiny obyvateľstva
May 2018Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Adriána Spiššáková
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávou
May 2021Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Viktória Szárazová
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľov
May 2021
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Szórád
Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu
April 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Šéryová
Ekonomické aplikácie vybraných exponenciálnych modelov
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dóra Tóthová
Vplyv EÚ na vybrané oblasti sociálnej politiky SR
May 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Radka Vaľková
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
May 2021
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Verešová
Faktory ovplyvňujúce finančnú gramotnosť obyvateľstva
April 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress