Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1212
Univerzitný e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
 
6258T00  kvantitatívne metódy v ekonómii I-KME
FEM I-KME den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 2

Kontakty
     
Absolvent     
     
Záverečná práca     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Babínová
Dopyt a ponuka ako základné elementy trhu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Balážová
Matematická interpretácia krivky produkčných možností
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Alexandra Baloghová
Využitie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Behan
Optimalizácia funkcií ekonomickej analýzy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Čeryová
Krivka učenia sa a jej využitie v ekonómii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Dominika Čeryová
Krivka učenia sa a jej využitie v ekonómii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Karin Daňová
Finančná gramotnosť študentov SPU
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Dídová
Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Karin Feranecová
Reklama a jej vplyv na deti
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sandra Földesiová
Ekonomická interpretácia diferenciálneho počtu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Soňa Galovičová
Nástroje komunikačného mixu v praxi
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Grófová
Exponenciálne modely v reálnych životných situáciách
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcela Hubinská
Komparatívna analýza vybraných druhov mlieka so zameraním na preferencie spotrebiteľov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Chovanová
Marketingová komunikácia vo vybranom agropotravinárskom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Simona Jadroňová
Event marketing ako nástroj komunikačného mixu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Klaudia Jančová
Finančná gramotnosť študentov SPU
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Kollár
Vplyv akciových cien tovarov na správanie sa spotrebiteľov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Nikola Krahulcová
Symbolika a význam farieb v reklame
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alica Mikulášiková
Matematická interpretácia cenovej diskriminácie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Nutterová
Vizualizácia - súčasť nástrojov ekonomickej analýzy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Petríková
Finančná gramotnosť obyvateľov vybraného regiónu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Natália Režová
Ebbinghausove krivky a ich využitie v ekonómii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Lucia Rožníková
Nové trendy v marketingu, marketingovej komunikácii a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Arnold Simon
Využitie funkcií pri modelovaní ekonomických procesov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriam Slabá
Prieskum finančnej gramotnosti vybranej skupiny obyvateľstva
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Adriána Spiššáková
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávou
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Viktória Szárazová
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Szórád
Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Karolína Šéryová
Ekonomické aplikácie vybraných exponenciálnych modelov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dóra Tóthová
Vplyv EÚ na vybrané oblasti sociálnej politiky SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Radka Vaľková
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Verešová
Faktory ovplyvňujúce finančnú gramotnosť obyvateľstva
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná