Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identification number: 1212
University e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Mathematics (FEM)
 
6258T00  Quantitative Methods in Economics I-KME
FEM I-KME den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 2

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 477--481. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
2.Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Drábeková, Janka
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 5--11. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/drabekova.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
3.Matematika s aplikáciami.
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pechočiak, Tomáš -- Matušek, Vladimír -- Kecskés, Norbert -- Drábeková, Janka
Matematika s aplikáciami. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 p. ISBN 978-80-552-2046-8.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
4.Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Špaleková, Andrea -- Rajnincová, Dana -- Drábeková, Janka
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), p. 266--274. ISSN 1336-8672.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
5.Student´s mathematical knowledge in economics study programs
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Drábeková, Janka -- Bulgakov, Volodymyr Mychajlovyč
Student´s mathematical knowledge in economics study programs.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3303--3309. ISBN 978-84-09-14755-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
6.The role of Moodle quiz in math education
Drábeková, Janka -- Országhová, Dana
The role of Moodle quiz in math education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3743--3748. ISBN 978-84-09-14755-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
7.Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process
Rumanová, Lucia -- Drábeková, Janka
Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), p. 222--227. ISSN 2217-8309.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.